Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » January (Page 4)

Another Year Is Dawning

Nguyên tác: Another Year Is Dawning Lời: Frances R. Havergal (1836-1879) Giai điệu: Aurelia ...

Read more

There Is a Redeemer

Nguyên tác: There Is A Redeemer Tác giả: Keith Gordon Green Trình bày: Keith Gordon Green [divide style="2"] There Is A Redeemer There is a Redeemer, Jesus, God's own Son, Precious Lamb of God, Messiah, Holy One, Thank you oh my Father, For giving us Your Son, And leaving Your Spirit, 'Til the work on Earth is done. Jesus my Redeemer, Name above all names, Precious Lamb of God, Messiah, Hope for sinners sla ...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Gimel

Chữ Thứ Ba: GIMEL (Lạc đà) Số tiêu biểu: 3 Chữ thứ ba trong mẫu tự Hy-bá-lai là GIMEL (như chữ G). Chữ nầy có nghĩa là "lạc đà". Con lạc đà trong Kinh Thánh được biết có ba công dụng rất quan trọng: Đi đường xa, mang nặng, và chịu đựng. Chúng ta sẽ lần lượt học qua ba điểm sau đây. 1. Đi Đường Xa Lạc đà là một con vật có biệt tài đi trong sa mạc rộng lớn mênh mông rất bền bỉ, không con thú nào bì kịp. Nó gi ...

Read more

Phim Dựa Theo Kinh Thánh Phát Hành Trong Năm 2014

Phim Dựa Theo Kinh Thánh Phát Hành Trong Năm 2014 Các đề tài trong Kinh Thánh là nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ, điêu khắc gia, … từ hàng ngàn năm qua.  Trong quá khứ Hollywood đã sản xuất nhiều phim từ các đề tài trong Kinh Thánh. Tuy nhiên có một thời gian, chủ trương bài Cơ Đốc giáo gia tăng, số phim sản xuất theo đề tài Kinh Thánh tại Hollywood bị giảm sút vì cho rằng không ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2014 Lu-ca 12:16-21 Mục Đích của Đời Sống: Khi Cái Chết Đến Bất Ngờ “Nhưng Ðức Chúa Trời phán với anh ta, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’”(câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa gọi phú nông nầy là người dại? Người dại theo quan điểm của đời nầy và theo quan điểm của Chúa khác nhau thế nào? Bạn đang đầu tư, dự t ...

Read more

Chúa Xuân

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2014 Lu-ca 12:16-21 Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (3): Đừng Hoạch Định Một Tương Lai Không Có Chúa “Ta sẽ bảo linh hồn ta: Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm rồi. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, và hưởng lạc đi” (câu 19, BDM). Câu hỏi suy ngẫm: Vị phú nông này sau khi trúng mùa đã hoạch định tương lai ông như thế nào? Điều sai lầm của ông là gì? Cần hoạch định kế ...

Read more

Giã Biệt Mục Sư Quả Phụ Nguyễn Nam Hải

Bà Mục Sư Quả Phụ Nguyễn Nam Hải (1934-2014) Garden Grove, California: Bà Mục sư Quả phụ Nguyễn Nam Hải, tên thật là Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh năm 1934 tại Bến Tre trong một gia đình tin kính Chúa.  Bà là em gái của cố Mục sư Nguyễn Thái Dương. Từ năm 1955 tới năm 1958, bà theo học tại Trường Kinh Thánh Đà Nẵng.  Vào năm 1958, bà lập gia đình với Mục Sư Nguyễn Nam Hải.  Sau đó, bà hiệp t ...

Read more

Tâm Tôi Luôn Vang Giai Điệu

Tựa đề: Tâm Tôi Luôn Vang Giai Điệu - He Keep Me Singing Nhạc và Lời: Luther B. Bridgers Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 217 [divide style="2"] [one_half] He Keep Me Singing 1. There’s within my heart a melody Jesus whispers sweet and low, Fear not, I am with thee, peace, be still, In all of life’s ebb and flow. Refrain: Jesus, Jesus, Jesus, Sweetest Name I know, Fills my every longing, Keeps me ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Các Phước Lành

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top