Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » January (Page 2)

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Daleth

Chữ Thứ Tư: DALETH (Cái cửa) Số tiêu biểu: 4 Chữ DALETH có nghĩa là "cái cửa." Nó có hình dạng như cái cửa. Phát âm như chữ D. Kinh Thánh đề cập đến cái cửa trong Sáng Thế Ký chương 4 khi Chúa phán với Ca-in: "Tội lỗi rình đợi trước cửa." Cũng giống như một thú rừng rình mò trước cửa để chờ đợi con mồi, tội lỗi rình đợi trước cửa lòng Ca-in. Lẽ ra, Ca-in phải "chiến thắng" và "quản trị" nó như lời Chúa cảnh ...

Read more

Shout to the Lord

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2014 Ma-thi-ơ 7:21-27 Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Biết và Làm Theo Lời Chúa “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hướng dẫn đời sống chúng ta bằng cách nào? Vì sao mục đích của đời sống Cơ Đốc nhân là biết Lời Chúa và làm theo Lời Chúa? Bạn đã sống theo mục đích ấy trong đời sống hằng ngày thế nào? Chúa Giê-xu nói: “Chẳ ...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Mãi Mãi

Tựa đề: Tình Yêu Mãi Mãi Nguyên tác: Tựa đề: Tình Yêu Mãi Mãi Lời: George Robinson, 1890 Nhạc: James Moutain, 1890 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 809 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Tình Yêu Mãi Mãi 1. Được Ngài yêu sâu sắc thắm tươi Nhờ ân điển giúp tôi biết Ngài Thần linh ban hơi sống khiết tinh Chúa đã mở con ...

Read more

Sống Trong Dư Dật

Tôi biết ... thế nào là dư dật (Phi-líp 4:12) Có nhiều người biết thiếu thốn là thế nào mà chẳng bao giờ biết sống trong dư dật. Khi họ được đặt trên đỉnh cao thì đầu óc họ choáng váng và sẵn sàng ngã xuống. Người tin Chúa thường làm ô danh niềm tin của mình trong lúc thịnh vượng hơn là trong nghịch cảnh. Ðược thịnh vượng giàu có là điều rất nguy hiểm. Đối với người tin Chúa, lò thử luyện của nghịch cảnh kh ...

Read more

He Is Exalted

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014 Ma-thi-ơ 5:14-16 Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Soi Sáng “Ánh sáng của các con phải tỏa soi trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con mà chúc tụng Cha các con ở trên trời” (câu 16 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân phản chiếu ánh sáng của Chúa cho đời với mục đích gì? Bằng những cách nào? Bạn cần làm gì sau khi học bài nầy? Cơ Đốc nhân phản chiếu ánh ...

Read more

Ngày Xuân Nguyện Ước

...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Chúa

Tựa đề: Tình Yêu Chúa Nguyên tác: The Love of God Lời: Frederick M. Lehman Nhạc: Frederick M. Lehman Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 808 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The Love of God 1. The love of God is greater far Than tongue or pen can ever tell; It goes beyond the highest star, And reaches to the lowest hell; The guilty pair, bowed down with c ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top