Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » January (Page 2)

He Is Exalted

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014 Ma-thi-ơ 5:14-16 Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Soi Sáng “Ánh sáng của các con phải tỏa soi trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con mà chúc tụng Cha các con ở trên trời” (câu 16 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân phản chiếu ánh sáng của Chúa cho đời với mục đích gì? Bằng những cách nào? Bạn cần làm gì sau khi học bài nầy? Cơ Đốc nhân phản chiếu ánh ...

Read more

Ngày Xuân Nguyện Ước

...

Read more

I Just Feel Like Something Good About To Happen

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2014 Thi Thiên 94:1-23 Kiêu Ngạo - Dại Dột “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 5:5b). Câu hỏi suy ngẫm: Những người ác đã làm những điều gì với dân Chúa? Tội nào của họ dẫn đến những hành động gian ác đó? Câu 7 cho thấy gì về những người ác? Qua đó, bạn được nhắc nhở gì? Đây là lời cầu nguyện của cộng đồng con dân Đức Chúa Trời, kê ...

Read more

Có Gì Quý Hơn Vàng?

Có Gì Quý Hơn Vàng? Năm cũ qua, năm mới đến. Xuân về mang lại cảnh vật tươi sáng chứa chan hy vọng cho nhân gian. Gặp nhau  trong năm mới, ai cũng chúc lành, chúc quý cho nhau.  Một lời cầu chúc thường được nhiều người dùng đó là “phát tài.” -          Năm mới chúng tôi chúc cho ông bà phát tài bằng năm, bằng mười năm ngoái! -          Vâng!  Chúng tôi cũng xin chúc cho cô bác đều được như vậy. Phát  tài có ...

Read more

I Will Sing Live – Don Moen

...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 7

Chương 7 Đức Chúa Jesus Thanh Tẩy Đền Thờ Lễ Vượt Qua của người Do Thái gần đến, Đức Chúa Jesus lên thành Jerusalem.  Tại đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu; cũng có những người đổi tiền đặt bàn ngồi tại đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, đuổi tất cả ra khỏi đền thờ; luôn cả chiên và bò nữa. Ngài vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ.  Ngài bảo những người bán bồ câu rằng: “Hãy dẹp bỏ ...

Read more

Danh Nhân Kinh Thánh: Môi-se

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top