Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » October

Thánh Ca: Thuận Phục Ý Chúa

Tựa đề: Thuận Phục Ý Chúa Nguyên tác: Tựa đề: Thuận Phục Ý Chúa Lời: Nhạc: Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 721 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Thuận Phục Ý Chúa Lời Việt: Vĩnh Phúc 1. Ngày xưa ấy tôi thường kiêu hãnh thích làm theo ý muốn Đi theo lối riêng bao lần Cứu Chúa yêu thương buồn Từ khi thấy bóng thập tự ...

Read more

Great is Thy Faithfulness

Tựa đề: Thánh Chúa Thành Tín - Great is Thy Faithfulness Lời: Thomas Chisholm Nhạc: William M. Runyan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 43 Trình bày: The Peasall Sisters [divide style="2"] [one_half] Great is Thy Faithfulness 1. Great is Thy faithfulness, O God my Father; There is no shadow of turning with Thee, Thou changest not, Thy compassions they fail not, As Thou hast been, Thou forever wilt ...

Read more

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 1b

Tác Động Của Cơ Đốc Hóa Trung Quốc Rõ ràng là Cơ Ðốc giáo đã thấm vào các tầng lớp của xã hội Trung Quốc.  Nhưng điều này có nghĩa gì?  Trong vòng 3 tháng nghiên cứu về tình hình Hội Thánh Trung Quốc trong năm 2002, tôi rất ngạc nhiên khám phá ra những khía cạnh khác của sự phát triển của Cơ Ðốc giáo tại Trung Quốc rất quan trọng.  Ðó là cách thế giới đáp ứng lại sự khủng bố do quân Hồi giáo quá khích gây r ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2013 Ô-sê 9:10-10:15 Nhìn về Phía Trước “Lòng của chúng phân hai; Bây giờ chúng phải bị định tội” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên có khởi đầu như thế nào? Ông Ô-sê nói tiên tri như thế nào về tương lai của Ít-ra-ên? Khởi đầu của bạn với Đức Chúa Trời như thế nào? Tương lai bạn sẽ ra sao? Phân đoạn hôm nay cho thấy Tiên tri Ô-sê nhìn về hai hướng: ông nói đến quá kh ...

Read more

Abide With Me – Xin Chúa Bên Con

Tựa đề: Abide With Me - Xin Chúa Bên Con Lời: Henry F. Lyte Nhạc: William H. Monk Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 210 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ - Bài số 450 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comfort ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Mình

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Mình Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 720 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] I Know Who Holds Tomorrow 1. I don't know about tomorrow I just live from day to day I don't borrow from its sunshine For its skies may turn to gray I don't wor ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:10-17

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 13:10-17 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có gánh nặng nào phải cưu mang trong một thời gian dài không? Theo dòng thời gian, điều đó đã ảnh hưởng như thế nào trên cuộc đời của bạn? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện trong khúc Kinh Thánh này đã diễn ra tại đâu, vào lúc nào (13:10)?  Ngày Sa-bát lẽ ra là ngày phước hạnh.  Điều gì khiến Đức Chúa Giê-xu, người phụ nữ, và viên quản lý nhà hội gặp rắc rối t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2013 Ô-sê 8:1-9:9 Gieo và Gặt “Ít-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình, lo xây dựng đền đài; Giu-đa gia tăng các thành kiên cố; nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành đó và lửa sẽ thiêu hủy các thành lũy nó” (câu 14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên phạm những tội nào ở đây? Tình trạng của nhiều cộng đồng Cơ Đốc ngày nay có điều gì giống với người Ít-ra-ên vào thời Tiên tri Ô-sê? Bạn t ...

Read more

Forgiveness

Tựa đề: Forgiveness Trình bày: Matthew West It's the hardest thing to give away And the last thing on your mind today It always goes to those who don't deserve It's the opposite of how you feel When the pain they caused is just too real It takes everything you have to say the word... Forgiveness Forgiveness It flies in the face of all your pride It moves away the mad inside It's always anger's own worst ene ...

Read more

Chúa Đến Vì Ta

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top