Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » September (Page 4)

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:22-34

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 12:22-34 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn về lo lắng về chuyện gì nhất: sức khỏe, gia đình, học hành, nghề nghiệp, tiền bạc, tuổi già? Vì sao? Nếu phải giữ một thỏi nước đá và một thỏi vàng để đầu tư, bạn chọn thứ nào? Vì sao? Câu Hỏi Thảo Luận Ần dụ trong khúc Kinh Thánh này liên hệ như thế nào với câu chuyện người giàu mà Chúa kể trong 9:16-21? Chúa dạy các môn đồ không nên làm điều gì (12:22, ...

Read more

Phút Suy Tư

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/9/2013 Rô-ma 5:1-5 Điều Trông Cậy về Sự Kêu Gọi “Cầu xin cho mắt của tấm lòng anh chị em được soi sáng,để hiểu biết hy vọng mà Ngài đã kêu gọi anh chị em và cơ nghiệp vinh quang phong phú trong các thánh đồ, và quyền năng siêu việt không dò được của Ngài, đối với chúng ta là người tin” (Ê-phê-sô 1:18, 19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Khi được Chúa soi sáng đôi mắt thuộc linh chúng ta ...

Read more

Thánh Ca: Ra Khơi

Tựa đề: Ra Khơi Nguyên tác: Tựa đề: Ra Khơi Lời: J. B. Mackay Nhạc: John R. Sweney, 1837-1899 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 684 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Ra Khơi 1. Kìa anh em đang mỏi mê suốt đêm trong bờ Nào cùng nhau ta ra xa ngoài khơi Rồi mau mau quăng lưới nơi nước sâu đang chờ Nào cùng nhau ta ra g ...

Read more

Chúa Sẽ Lo Toan

Tựa đề: God Will Take Care of You Lời Việt: Chúa Sẽ Lo Toan Sáng tác: Civilla D. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 49 [divide style="2"] [one_half] God Will Take Care of You 1. Be not dismayed what e'er be tide God will take care of you Beneath His wings of love abide God will take care of you Refrain: God will take care of you Through every day, o'er all the way (He will care for you) Go ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/9/2013 Ê-phê-sô 1:15-23 Soi Sáng Đôi Mắt Tâm Linh “Cầu xin cho mắt của tấm lòng anh chị em được soi sáng,để hiểu biết hy vọng mà Ngài đã kêu gọi anh chị em và cơ nghiệp vinh quang phong phú trong các thánh đồ, và quyền năng siêu việt không dò được của Ngài, đối với chúng ta là người tin” (câu 18, 19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ánh sáng cần thiết cho đôi mắt thuộc thể như thế nào? Đô ...

Read more

Thánh Ca: Ánh Sáng Tình Yêu

Tựa đề: Ánh Sáng Tình Yêu Nguyên tác: Lord, the Light of Your Love / Shine Jesus Shine Lời: Graham Kendrick Nhạc: Graham Kendrick Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 683 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Lord, the Light of Your Love 1. Lord, the light of your love is shining, In the midst of the darkness, shining. Jesus! Light of the world! Shine upon us. ...

Read more

Tình Yêu Khỏa Lấp

Tựa đề: Tình Yêu Khỏa Lấp Sáng tác: James Đạt Lê Trình bày: James Đạt Lê ...

Read more

Lord Thy God

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/9/2013 Ma-thi-ơ 6:22, 23 Đôi Mắt Thuộc Linh “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). Câu hỏi suy ngẫm: Đôi mắt có công dụng gì? Đôi mắt quan trọng thế nào đối với thân thể chúng ta? Mắt thuộc linh là gì? Mắt thuộc linh quan trọng ra sao? Làm sao để mở mắt thuộc linh? Mắt là chiếc máy hình cực kỳ tin ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top