Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » September

Thánh Ca: Chúa Giê-xu Là Bạn Thật

Tựa đề: What A Friend We Have in Jesus Lời Việt: Chúa Giê-xu Là Bạn Thật Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 [divide style="2"] [one_half] What A Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear! What a privilege to carry everything to God in prayer! O what peace we often forfeit, ...

Read more

Ngồi Chung Bàn Với Vua

Vì luôn ăn chung bàn với vua, Mê-phi-bô-sết sống tại Giê-ru-sa-lem, dù bị què hai chân. (II Sa-mu-ên 9:13) Mê-phi-bô-sết không phải là một nhân vật quan trọng để trang điểm cho bàn ăn của nhà vua; dầu vậy, ông vẫn có một chỗ tại bàn ăn của vua Ða-vít, bởi vì vua có thể nhìn vào mặt ông để thấy những đặc điểm của Giô-na-than thân yêu. Cũng như Mê-phi-bô-sết, chúng ta có thể thưa với Vua Quang Vinh rằng: “Kẻ ...

Read more

Chúa Giê-xu Là Bạn Thật

Tựa đề: What A Friend We Have in Jesus Lời Việt: Chúa Giê-xu Là Bạn Thật Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 Trình bày: Ban Hát Đại Hàn [divide style="2"] [one_half] What A Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear! What a privilege to carry everything to God in prayer! O w ...

Read more

What A Friend We Have in Jesus

Tựa đề: What A Friend We Have in Jesus Lời Việt: Chúa Giê-xu Là Bạn Thật Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 [divide style="2"] [one_half] What A Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear! What a privilege to carry everything to God in prayer! O what peace we often forfeit, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/9/2013 Châm Ngôn 29:18 Tầm Nhìn Thuộc Linh “Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng; Nhưng phước cho người tuân giữ Kinh Luật” (Châm Ngôn 29:18 - Bản dịch 2002). Câu hỏi suy ngẫm: Khải tượng hay tầm nhìn thuộc linh là gì, và quan trọng ra sao? Chúng ta cần hướng tầm nhìn về đâu? Những gì có thể cản trở tầm nhìn thuộc linh của chúng ta? Câu Kinh Thánh trên có thể áp dụng cho c ...

Read more

Jesu, Joy of Man’s Desiring – Classical Guitar

Tác phẩm: Jesu, Joy of Man's Desiring Tác giả: J. S. Bach Trình bày: Christopher Parkening [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đại Hội Đồng Tin Lành Miền Bắc Lần Thứ 34

Hà Nội: Hội Đồng Tin Lành Miền Bắc Lần Thứ 34 Theo thông báo ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Ban Trị Sự Tổng Hội Tin Lành Miền Bắc, Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc Việt Nam đã được phép tổ chức Đại Hội Đồng lần thứ 34. Đại Hội Tin Lành Miền Bắc Việt Nam lần thứ 34 sẽ được tổ  chức từ ngày 1-3/10/2013 tại Trung Tâm Thương Mại chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.  Chủ đề của đại hội là Việc Mới Chúa Làm. Th ...

Read more

Mục sư Phạm Xuân Thiều: Lời Chúa

Tựa đề: Lời Chúa Diễn giả: Mục sư Phạm Xuân Thiều Kinh Thánh: Thi Thiên 1 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ th ...

Read more

Như Của Lễ Thiêu

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/9/2013 Thi Thiên 81:1-16 Lắng Nghe “Ôi! Phải chi dân Ta lắng nghe Ta!” (câu 13a). Câu hỏi suy ngẫm: “Lắng nghe Chúa” nghĩa là gì? Tầm quan trọng của việc “lắng nghe Chúa”? Bạn đang thực hiện việc nầy như thế nào? Mở đầu Thi Thiên nầy là phần kêu gọi tôn ngợi Đức Chúa Trời bằng tiếng hát và các dụng cụ âm nhạc khác nhau, một không khí vui mừng khi tuyển dân nhớ lại những việc lớn lao ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top