Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » August

In the Sweet By and By

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/8/2013 Sáng Thế Ký 50:15-21 Đức Tin Tha Thứ “Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người” (câu 20 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Điều lo ngại của các anh ông Giô-sép lúc nầy là gì? Điều lo ngại đó có đúng không? Ông Giô-sép bày tỏ điều gì để làm an lòng các anh mình? Điều nầy bà ...

Read more

Miền Vinh Hiển

Tựa đề: Miền Vinh Hiển -  In the Sweet By-and-By Lời: S. Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 344 [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and-By 1. There’s a land that is fairer than day, And by faith we can see it afar; For the Father waits over the way To prepare us a dwelling place there. Refrain: In the sweet by and by, We shall meet on that b ...

Read more

In the Sweet By and By

...

Read more

Vì Sao

Tựa đề: Vì Sao Sáng tác: Quốc Thi Trình bày: Cao Thu Hằng Video: Timothy Trung Nguyễn ...

Read more

Truyền Giảng Ân Điển Lạ Lùng

Câu chuyện của gia đình nhạc sĩ Đào Nhật Quang và nghệ sĩ Cho Hye Ryong bắt đầu từ 0:48:00 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/8/2013 Sáng Thế Ký 28:10-22 Kinh Nghiệm của Ông Gia-cốp về Đức Chúa Trời “Gia-cốp thức giấc và nói: “Thật Đức Giê-hô-va đang ngự tại nơi nầy mà tôi không biết” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến ông Gia-cốp rời gia đình, bỏ quê cha? Lời hứa của Đức Chúa Trời cho ông Gia-cốp gồm những điều khoản nào? Đức tin của ông Gia-cốp thay đổi như thế nào sau khi gặp Chúa? Đức tin c ...

Read more

Johann S. Bach: 6th French Suite – Harp

...

Read more

Ten Thousand Angels

...

Read more

Giê-xu Nguồn Bình An

Tựa đề: Giê-xu Nguồn Bình An Sáng tác: Tường Minh Hòa âm: Lê Tú Trình bày: Hoàng Nam Video: Timothy Trung Nguyễn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top