Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 9)

Sinner Saved By Grace

Gaither Vocal Band ...

Read more

Lễ Khai Mạc Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ

San Diego, California: Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ đã khai mạc trong vào tối thứ Tư ngày 3/7/2013 vừa qua tại Linda Vista United Methodist Church, San Diego, California. Trong lễ khai mạc, Mục sư Bob Farr, đặc trách về phát triển hội thánh thuộc Giáo phận Missouri, đã đến chia sẻ Lời Chúa cho đại hội.  Đề tài của sứ điệp là “Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Hội Thánh Truyền Giáo.” Diễn giả đã ô ...

Read more

Tái Sanh – Chương 4.b

Tháng chín đến nhưng tôi vẫn chưa bị tuyên án bởi Ủy Ban của Merrill như tôi tiên đoán. Lúc đầu, các bạn đồng nghiệp của tôi và tôi kết luận rằng Ủy Ban nầy dọa tuyên án chỉ là một kế khiến tôi không thể điều trần trước Ủy Ban Ðiều Tra Ervin và từ đó làm nhục được tôi. Hay có thể đây là sự biện hộ hùng hồn của Dave Shapiro và Jim St. Clair (luật sư mới của Colson) trong những lần gặp Cox và những viên phụ t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/7/2013 Đa-ni-ên 1:3-21 Sống Theo Điều Lòng Mình Tin Quyết “Nhưng Đa-ni-ên quyết định trong lòng không để cho mình ô uế bởi thức ngon vua ăn và rượu vua uống, nên xin quan đứng đầu các hoạn quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế”(câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-ni-ên đang sống trong hoàn cảnh nào? Điều gì quan trọng đối với ông Đa-ni-ên trong hoàn cảnh đó? Làm sao để ông giữ vững v ...

Read more

God Bless America

...

Read more

Thông Báo: Đại Hội Baptist Việt Nam Lần Thứ 29 tại Hoa Kỳ

Thông Báo:  Đại Hội Baptist Việt Nam Lần Thứ 29 tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại Santa Clara Marriott Hotel, California từ ngày 4/7/2013 đến ngày 7/7/2013. Địa điểm: 2700 Mission College Blvd, Santa Clara, Ca 95054. Chương trình tổng quát của Hội Đồng như sau. Ngày Giờ Chương Trình 4/7/2013 7:30 – 9:15 pm Thờ Phượng I: Giảng Luận: Rev. Michael Steward 5/7/2013 9:00 – 10:30 am Thờ Phượng II: Giảng Luận: Mục sư ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 9:57-62 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thường dùng lý do nào để từ chối làm một công việc gì đó? Lý do đó có đủ sức thuyết phục không? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ đang đi đâu (9:53)?  Người muốn theo Chúa đã gặp Ngài trong hoàn cảnh nào?  Người này hứa gì với Chúa (9:57)?  Chúa muốn người hứa theo Ngài hiểu điều gì (9:58)? Chúa mời một người khác theo Ngài, người ấy đã đưa r ...

Read more

Loan Tin Mừng

Tựa đề: Pass It On (Anh) Loan Tin Mừng (Việt) Lời: Kurt Kaiser Nhạc: Ralph Carmichael Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái [divide style="2"] [one_half] Pass It On 1. It only takes a spark To get a fire going And soon all those around, Can warm up in glowing That’s how it is with God’s love Once you’ve experienced it, You spread His love To everyone You want to pass it on 2. What a wondrous time is spring, When all the ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/7/2013 1 Các Vua 13:1-32 Đừng Bất Chấp Lời Chúa “Vì con đã bất chấp lời của Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho con… nên xác của con sẽ không được chôn trong mồ mả của tổ phụ con” (câu 21-22 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phán bảo người của Đức Chúa Trời làm gì? Ông đã vâng theo mệnh lệnh Chúa thế nào? Tại sao vừa thành công trong sự vâng p ...

Read more

Still – Hillsong

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top