Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 9)

Tạp Chí Truyền Thanh: 1

Tạp Chí Truyền Thanh 1 Thực hiện: Sống Đạo Ministry ...

Read more

Thánh Ca: Sẽ Không Còn Bóng Tối

Tựa đề: Sẽ Không Còn Bóng Tối Nguyên tác: Tựa đề: Sẽ Không Còn Bóng Tối Lời: William O. Custing Nhạc: Ira Sankey Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 609 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Sẽ Không Còn Bóng Tối 1. Màn đêm sẽ tàn, Jêsus trở lại vinh quang Một ngày bình an khắp nơi bóng tối tiêu tan Màn đêm sẽ tàn, Jêsus t ...

Read more

Tái Sanh – Chương 4.c

Mỗi sáng ngay sau tám giờ, những nhân vật quyền lực quan trọng trong chính phủ họp nhau lại quanh chiếc bàn bằng gỗ quý trong căn phòng lịch sử mang tên Roosevelt, đối diện thẳng với văn phòng Tổng Thống ở bên kia hành lang. Trong hơn ba năm, tôi luôn có mặt trong những buổi họp nầy để nghe Kissinger tường trình về những bất an trên thế giới cần lưu ý, thảo luận về những vấn đề nội bộ khẩn cấp với John Ehrl ...

Read more

Vượt Trên Mọi Năng Quyền

Tựa đề: Above All - Vượt Trên Mọi Năng Quyền Trình bày: Yohan ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2013 2 Sa-mu-ên 11:1-13 Tai Hại của Thị Dục “Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:14-15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào khiến Vua Đa-vít phạm tội? Ông vi phạm những điều răn nào? Làm sao để chúng ta không phạm tội như Vua Đa-vít? Chuy ...

Read more

I Give You Glory

Tựa đề: I Give You Glory Trình bày: OutBreakBand ...

Read more

Thánh Ca: Ngày Jêsus Đến

Tựa đề: Ngày Jêsus Đến Nguyên tác: Tựa đề: Ngày Jêsus Đến Lời: Julia W. Howe Nhạc: William Steffe Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 608 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Ngày Jêsus Đến 1. Tôi chăm xem vinh quang diệu kỳ Ngày Jêsus đến chói sáng mênh mông Nơi tay Ngài lạnh lùng vung lên Thanh gươm trừng phạt tiến vô t ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:1-9

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 10:1-9 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu phải thực hiện một chuyến đi xa, hành lý bạn dự định mang theo là gì?  Điều gì khiến bạn lo lắng hoặc quan tâm tại nơi mới đến? Câu Hỏi Thảo Luận Trong khúc Kinh Thánh này, Chúa sai bao nhiêu môn đồ ra đi (10:1)?  So với ký thuật trong 9:1, số lượng người được sai đi tăng gấp bao nhiêu lần? Vì sao Chúa sai nhiều người đi như vậy (10:2)?  Tại sao Chúa sai họ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2013 2 Sa-mu-ên 10:1-19 Làm Ơn Mắc Oán “Đa-vít nói: ‘Ta muốn bày tỏ tình thân thiện với Ha-nun, con của Na-hách, như cha vua ấy đã đối xử tốt với ta.’ Rồi Đa-vít sai các triều thần của mình đến chia buồn với vua ấy về sự qua đời của vua cha. Vậy, các triều thần của Đa-vít đến đất người Am-môn” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ha-nun đã đối xử với các đầy tớ của Vua Đa-vít như t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top