Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 8)

Thánh Ca: Nguồn Hy Vọng

Tựa đề: Nguồn Hy Vọng Nguyên tác: Tựa đề: Nguồn Hy Vọng Lời: Kelso Carter Nhạc: Grace Updegraff Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 612 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Nguồn Hy Vọng 1. Jêsus quang lâm trong muôn hiển vinh Âm vang khắp muôn nơi tin an bình Từ thiên cung Jêsus Christ sẽ đến Ha-lê-lu-gia! Christ tái lâm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/7/2013 Thi Thiên 73:21-28 Phước Hạnh Thật “Thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời” (câu 28a BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đã có những nhận thức gì về Đức Chúa Trời? Theo đó, thế nào là phước hạnh thật? Bạn nghĩ mình có phước không? Vì sao? Tác giả nhận thức về chính mình khi nuôi dưỡng những ý nghĩ cay đắng: “Con trở nên kẻ ngu si, dốt nát, con khác nào một thú vật tr ...

Read more

Thánh Ca: Bóng Tối Sẽ Qua Khi Bình Minh Đến

Tựa đề: Bóng Tối Sẽ Qua Khi Bình Minh Đến Nguyên tác: Tựa đề: Khi Bình Minh Đến Lời: J. R. Baxter Jr. Nhạc: Eugene Wright Tài Liệu: [/one_half] [one_half_last] Khi Bình Minh Đến Lời Việt: Vĩnh Phúc (27/06/1982) 1. Mừng vui ca hát lên hỡi người khách nơi trần gian Làm bao công tác ngay trong giờ ban mai mới sang Mừng vui ca hát lên hỡi người lữ khách xa gần Bóng tối biến nhanh khi bình minh nắng sáng huy hoà ...

Read more

The Story of God, Jesus and the Bible

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/7/2013 2 Sa-mu-ên 12:1-15a Không Thể Che Giấu Tội Lỗi “Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình, Ngài là thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta, và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9 NIV - VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi vạch tội Vua Đa-vít, Tiên tri Na-than làm gì? Khi nghe Tiên tri Na-than luận tội và lên án, thái độ của Vua Đa-vít ra sao? Tội lỗi đưa đế ...

Read more

He Touched Me

...

Read more

Thánh Ca: Rồi Đây Chúa Đến

Tựa đề: Rồi Đây Chúa Đến Nguyên tác: Tựa đề: Rồi Đây Chúa Đến Lời: Beautric Bush Bixler Nhạc: Beautric Bush Bixler Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 610 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Rồi Đây Chúa Đến 1. Dịu êm thay khi lòng biết lắng nghe Lời Chúa phán cho hồn tôi Nhẹ đi những đau đớn tôi Đẹp thêm ước mơ của tôi ...

Read more

My Tribute

Tựa đề: My Tribute Ralph Carmichael & Dave Boyer The Jimmy Stahl Big Band ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/7/2013 2 Sa-mu-ên 11:14-27 Điều Không Đẹp Lòng Chúa “Nhưng điều Đa-vít đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít tiếp tục làm điều nào không đẹp lòng Đức Chúa Trời? Vì sao ông làm như thế? Hãy kể ra đôi điều bạn đã làm không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bạn sẽ làm gì khi biết rõ đó là những điều tai hại làm Chúa không vui lòng? Điều gì, cái gì khiến ch ...

Read more

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2001)

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top