Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 7)

Tạp Chí Truyền Thanh: 1

Tạp Chí Truyền Thanh 1 Thực hiện: Sống Đạo Ministry ...

Read more

Tái Sanh – Chương 4.c

Mỗi sáng ngay sau tám giờ, những nhân vật quyền lực quan trọng trong chính phủ họp nhau lại quanh chiếc bàn bằng gỗ quý trong căn phòng lịch sử mang tên Roosevelt, đối diện thẳng với văn phòng Tổng Thống ở bên kia hành lang. Trong hơn ba năm, tôi luôn có mặt trong những buổi họp nầy để nghe Kissinger tường trình về những bất an trên thế giới cần lưu ý, thảo luận về những vấn đề nội bộ khẩn cấp với John Ehrl ...

Read more

Vượt Trên Mọi Năng Quyền

Tựa đề: Above All - Vượt Trên Mọi Năng Quyền Trình bày: Yohan ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2013 2 Sa-mu-ên 11:1-13 Tai Hại của Thị Dục “Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:14-15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào khiến Vua Đa-vít phạm tội? Ông vi phạm những điều răn nào? Làm sao để chúng ta không phạm tội như Vua Đa-vít? Chuy ...

Read more

I Give You Glory

Tựa đề: I Give You Glory Trình bày: OutBreakBand ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:1-9

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 10:1-9 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu phải thực hiện một chuyến đi xa, hành lý bạn dự định mang theo là gì?  Điều gì khiến bạn lo lắng hoặc quan tâm tại nơi mới đến? Câu Hỏi Thảo Luận Trong khúc Kinh Thánh này, Chúa sai bao nhiêu môn đồ ra đi (10:1)?  So với ký thuật trong 9:1, số lượng người được sai đi tăng gấp bao nhiêu lần? Vì sao Chúa sai nhiều người đi như vậy (10:2)?  Tại sao Chúa sai họ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2013 2 Sa-mu-ên 10:1-19 Làm Ơn Mắc Oán “Đa-vít nói: ‘Ta muốn bày tỏ tình thân thiện với Ha-nun, con của Na-hách, như cha vua ấy đã đối xử tốt với ta.’ Rồi Đa-vít sai các triều thần của mình đến chia buồn với vua ấy về sự qua đời của vua cha. Vậy, các triều thần của Đa-vít đến đất người Am-môn” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ha-nun đã đối xử với các đầy tớ của Vua Đa-vít như t ...

Read more

That’s For Me – Piano

Tựa đề: That's For Me (Anh) Đời Sống Tươi Mới Bắt Đầu (Việt) Sáng tác: Ralph Carmichael Trình bày: Edison Valencia Mosquera ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2013 Hê-bơ-rơ 12:1-3 Kiên Trì Theo Đuổi Cuộc Đua “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đua bày ra cho chúng ta là cuộc đua nào? Trong cuộc đua nầy chúng ta cùng chạy với ai? Điều kiện nào giúp ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top