Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 6)

Giáo Sư Tuyệt Vời

Ngài cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh  (Lu-ca 24:27) Hai môn đồ trên đường đi về Em-ma-út đã thực hiện một chuyến hành trình lợi ích nhất trong cuộc đời của họ. Người bạn đồng hành và là giáo sư cho họ là vị thầy giỏi nhất trong số các nhà giáo, nhà chú giải Kinh Thánh hàng đầu trong hàng ngàn nhà chú giải Kinh Thánh, là Ðấng mà mọi kho tàng về khôn ngoan và tri thức đều ...

Read more

Ancient Words

Tựa đề: Ancient Words Sáng tác: Ronnie C. Freeman Jr. và Tony W. Wood Trình bày: Michael W. Smith [divide style="2"] Holy words long preserved For our walk in this world, Oh let the ancient words impart Courage, peace, a loving heart. Words of Life, words of Hope Give us strength, help us cope In this world, where e'er we roam Ancient words will guide us Home. Chorus: Ancient words ever true Changing me, an ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/7/2013 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Sự Khích Lệ Thật Sự “Bấy giờ mọi người sẽ trông thấy Con Người đến trong đám mây, đầy năng quyền và vinh quang; Ngài sẽ sai các thiên sứ tập họp những người được chọn khắp bốn phương, từ cuối cùng đất đến tận cùng trời” (Mác 13:26, 27 NIV - VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ngày của Chúa sẽ trở lại như thế nào? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca có ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/7/2013 Thi Thiên 73:21-28 Phước Hạnh Thật “Thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời” (câu 28a BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đã có những nhận thức gì về Đức Chúa Trời? Theo đó, thế nào là phước hạnh thật? Bạn nghĩ mình có phước không? Vì sao? Tác giả nhận thức về chính mình khi nuôi dưỡng những ý nghĩ cay đắng: “Con trở nên kẻ ngu si, dốt nát, con khác nào một thú vật tr ...

Read more

The Story of God, Jesus and the Bible

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/7/2013 2 Sa-mu-ên 12:1-15a Không Thể Che Giấu Tội Lỗi “Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình, Ngài là thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta, và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9 NIV - VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi vạch tội Vua Đa-vít, Tiên tri Na-than làm gì? Khi nghe Tiên tri Na-than luận tội và lên án, thái độ của Vua Đa-vít ra sao? Tội lỗi đưa đế ...

Read more

He Touched Me

...

Read more

My Tribute

Tựa đề: My Tribute Ralph Carmichael & Dave Boyer The Jimmy Stahl Big Band ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/7/2013 2 Sa-mu-ên 11:14-27 Điều Không Đẹp Lòng Chúa “Nhưng điều Đa-vít đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít tiếp tục làm điều nào không đẹp lòng Đức Chúa Trời? Vì sao ông làm như thế? Hãy kể ra đôi điều bạn đã làm không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bạn sẽ làm gì khi biết rõ đó là những điều tai hại làm Chúa không vui lòng? Điều gì, cái gì khiến ch ...

Read more

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2001)

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top