Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 5)

Safe

Tựa đề: Safe Tác giả: Bart Millard Trình bày: Phil Wickham [divide style="2"] Verse: To the one who's dreams are falling all apart And all you're left with is a tired and broken heart I can tell by your eyes you think your on your own but you're not all alone Have you heard of the One who can calm the raging seas Give sight to the blind, pull the lame up to their feet With a love so strong He'll never let y ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/7/2013 Lu-ca 17:1-19 Nếp Sống Đạo của Cơ Đốc Nhân “Ngài phán với anh ấy: Hãy đứng dậy và đi; đức tin con đã chữa lành con” (câu 19 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao không được gây cho người khác vấp phạm? Nếu người khác phạm lầm lỗi với bạn, bạn sẽ làm gì? Những chỗ nào trong đời sống của bạn, khiến bạn phải vận dụng đức tin, vâng lời Đức Chúa Trời và rộng lòng tha thứ? Tại sao cần ph ...

Read more

Thánh Ca: Yêu Chúa Và Học Lời Ngài

Tựa đề: Yêu Chúa Và Học Lời Ngài Nguyên tác: Tựa đề: Yêu Chúa Và Học Lời Ngài Lời: P. Jones Nhạc: P. Jones Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 619 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Yêu Chúa Và Học Lời Ngài Ta cùng ca ngợi Chúa chí ái yêu nhân loại Ngài ban lời Kinh Thánh Tâm nguyện vâng phục thánh ý Chúa Đã ghi tinh tư ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Nhất

Tựa đề: Điều Răn Thứ Nhất Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Mười Ðiều Răn (Phục 5:1-33) 1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ: 3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác. 4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên tr ...

Read more

Hãy Đếm Ơn Phước Chúa – Count Your Blessing

Tựa đề: Count Your Blessing (Anh) Hãy Đếm Ơn Phước Chúa (Việt) Lời: Johnson Oatman Jr. Nhạc: Edwin Othello Excell (1851-1921) Trình bày: Guy Penrod Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam bài số 214 [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessing 1. When upon life’s billows You are tempest-tossed, When you are discouraged, Thinking all is lost, Count your many blessings, Name them one by one, And it ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2013 Thi Thiên 74:1-23 Chúa Ôi! Vì Sao…? “Nguyện người bị áp bức không trở về trong hổ thẹn; Nguyện người khốn cùng và người thiếu thốn ca ngợi Danh Ngài” (câu 21 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu nguyện cho thấy con dân Chúa đang ở trong hoàn cảnh nào? Tác giả cầu xin điều gì? Ông nhắc lại những gì về Chúa? Điều nầy giúp ích gì trong hoàn cảnh đó? Có bao giờ bạn hỏi Chúa: “Tại sao ...

Read more

Thánh Ca: Xin Cha Ban Linh Ân

Tựa đề: Xin Cha Ban Linh Ân Nguyên tác: Tựa đề: Xin Cha Ban Linh Ân Lời: David Johnson Nhạc: Ira D. Sankey Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 618 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Xin Cha Ban Linh Ân Lạy Cha xin ban linh vô lòng này Xin kíp đến với tôi đây Hồn tôi đang khao khát ơn nhân từ Lạy Chúa lắng nghe tôi nài. ...

Read more

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào – His Eye Is on the Sparrow – Ethel Waters

Tựa đề: His Eye Is on the Sparrow Lời Việt: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Lời: Civilla Durfee Martin (1866-1948) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam # 390 Trình bày: Ethel Waters Billy Graham Crusade - Jackson, MS (1975) [divide style="2"] [one_half] His Eye Is on the Sparrow 1. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely, an ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2013 Khải Huyền 20:7-15 Trước Ngai Ngài “Tôi thấy những người đã chết, cả lớn và nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách đều mở ra... Người nào không được ghi tên trong sách sự sống phải bị ném xuống hồ lửa” (câu 12, 15 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Số phận của Sa-tan và Sự Chết sẽ như thế nào? “Đấng ngồi trên tòa án trắng” là ai? Ngài sẽ làm gì khi ngự trên ngai? Chúng ta sẽ đứng trư ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top