Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 27/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/7/2013 Lu-ca 19:1-10 Sự Thay Đổi Lạ Lùng “Nhưng Xa-chê đứng trước mặt Chúa, và thưa với Ngài: Lạy Chúa, này, con sẽ lấy phân nửa tài sản phân phát cho người nghèo, và nếu con có gian dối điều gì của ai, con xin đền lại gấp tư” (câu 8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xa-chê muốn tìm gặp Chúa Giê-xu để làm gì? Ông nhận được gì? Theo bạn, ai tìm kiếm ai trong câu chuyện này? Vì sao? Bạn ...

Read more

Thánh Ca: Sự Sống Mới

Tựa đề: Sự Sống Mới Nguyên tác: Lời: ………… Nhạc: ………… Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 624 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Sự Sống Mới Mọi tăm tối thảy tiêu tán, biến mất trong ánh chiêu dương Mọi tăm tối thảy tiêu tán, tràn đầy hào quang rỡ ràng Sống thái an tràn phủ kín tôi và tâm thỏa vui vang bài ca khải hoàn Tối tăm nay ...

Read more

I Believe

Tựa đề: I Believe Trình bày: Dave Boyer Hòa âm: Ralph Carmichael The Jimmy Stahl Big Band ...

Read more

Giác Quan Thuộc Linh

 Giác Quan Thuộc Linh "Nhưng phước thay cho mắt các ngươi vì thấy được, và cho tai các ngươi vì nghe được." Ma-thi-ơ 13:16 Khi bạn tin Chúa, bạn bắt đầu một cuộc sống mới trong sự hiện diện của Đức Chúa Jesus. Trong hành trình theo Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn khả năng để nghe và nhìn trong lĩnh vực tâm linh, nhờ đó bạn có thể cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời và những điều đang xảy ra chung qua ...

Read more

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2009)

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2013 Lu-ca 18:31-43 Tôi Đang Mù hay Sáng? “Đám người đi trước quở mắng anh và bảo phải im lặng; nhưng anh ấy càng kêu lớn hơn: Lạy Con của Đa-vít, xin thương xót con” (câu 39 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đem các môn đệ riêng ra để làm gì? Vì sao họ không hiểu những điều Ngài nói? Nhờ đâu người khiếm thị được Chúa chữa lành? Bạn tự nhận mình đang mù hay sáng? Làm sao để ...

Read more

Thánh Ca: Sao Anh Không Tin

Tựa đề: Sao Anh Không Tin Nguyên tác: Tựa đề: Sao Anh Không Tin? Lời: Albert S. Williams Nhạc: Albert S. Williams Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 623 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Sao Anh Không Tin? 1. Kìa muôn hoa xinh đẹp Cánh bướm đang bay lượn Chim líu lo trên cành đùa trong nắng mai Từ nơi Đức Chúa Trời Ch ...

Read more

Tái Sanh – Chương 5.a

Chương 5: Colson Bị Tuyên Án - Hành Trình Theo Chúa Đầy Gian Nan Tổng Thống Nixon sợ những tiết lộ của Colson về vấn đề tin Chúa Giê-xu có thể làm hại đến mình cho nên mời Colson vào Tòa Bạch Ốc nói chuyện. Colson trấn an ông và nhận thấy Nixon xuống tin thần một cách tột độ, nghi ngờ ngay chính nhân viên của mình và thường sợ có người thâu băng mình. Trong cuộc điện đàm tối hôm đó, Nixon tỏ ý muốn từ chức ...

Read more

Panis Angelicus

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2013 Lu-ca 18:15-30 Vào Vương Quốc Đức Chúa Trời “Thật, Ta nói với các con: Ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một con trẻ sẽ không vào đó được.” (câu 17 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Trở nên giống con trẻ có nghĩa gì? Vì sao luật pháp không cứu được chúng ta? Có phải bán hết tài sản, rồi theo Chúa Giê-xu là nhận được sự sống đời đời không? Vì sao? Chúa Giê-xu muốn điều ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top