Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 29/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/7/2013 Ma-la-chi 1:1-14 Tình Yêu và Nghi Ngờ “Đức Giê-hô-va có phán: Ta yêu các con, nhưng các con nói rằng: Chúa yêu chúng con ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: chẳng phải Ê-sau là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau. Ta làm cho đồi núi nó trở nên hoang vu, và phó sản nghiệp nó cho những chó trong hoang mạc” (câu 2, 3 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời khẳng định tình ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Nhì

Tựa đề: Điều Răn Thứ Nhì Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Mười Ðiều Răn (Phục 5:1-33) 1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ: 3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác. 4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên trờ ...

Read more

I Adore You

The Brooklyn Tabernacle Choir ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/7/2013 Thi Thiên 75:1-10 Đấng Nắm Thẩm Quyền “Ta sẽ chặt tất cả các sừng kẻ ác, Nhưng các sừng của người công chính sẽ được ngước lên” (câu 10 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên nầy nói gì về người ác và người công chính? Đức Chúa Trời sẽ làm gì với hai đối tượng nầy trong ngày phán xét? Bạn được nhắc nhở gì và có quyết định nào hôm nay? Thế nào là người ác, và thế nào là người công ...

Read more

Phim Sáng Thế Ký

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/7/2013 Lu-ca 19:1-10 Sự Thay Đổi Lạ Lùng “Nhưng Xa-chê đứng trước mặt Chúa, và thưa với Ngài: Lạy Chúa, này, con sẽ lấy phân nửa tài sản phân phát cho người nghèo, và nếu con có gian dối điều gì của ai, con xin đền lại gấp tư” (câu 8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xa-chê muốn tìm gặp Chúa Giê-xu để làm gì? Ông nhận được gì? Theo bạn, ai tìm kiếm ai trong câu chuyện này? Vì sao? Bạn ...

Read more

I Believe

Tựa đề: I Believe Trình bày: Dave Boyer Hòa âm: Ralph Carmichael The Jimmy Stahl Big Band ...

Read more

Giác Quan Thuộc Linh

 Giác Quan Thuộc Linh "Nhưng phước thay cho mắt các ngươi vì thấy được, và cho tai các ngươi vì nghe được." Ma-thi-ơ 13:16 Khi bạn tin Chúa, bạn bắt đầu một cuộc sống mới trong sự hiện diện của Đức Chúa Jesus. Trong hành trình theo Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn khả năng để nghe và nhìn trong lĩnh vực tâm linh, nhờ đó bạn có thể cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời và những điều đang xảy ra chung qua ...

Read more

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2009)

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2013 Lu-ca 18:31-43 Tôi Đang Mù hay Sáng? “Đám người đi trước quở mắng anh và bảo phải im lặng; nhưng anh ấy càng kêu lớn hơn: Lạy Con của Đa-vít, xin thương xót con” (câu 39 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đem các môn đệ riêng ra để làm gì? Vì sao họ không hiểu những điều Ngài nói? Nhờ đâu người khiếm thị được Chúa chữa lành? Bạn tự nhận mình đang mù hay sáng? Làm sao để ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top