Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 11)

Thánh Ca: Jêsus Mau Đến

Tựa đề: Jêsus Mau Đến Nguyên tác: Tựa đề: Jêsus Mau Đến Lời: Thoro Harris Nhạc: Thoro Harris Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 604 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Jêsus Mau Đến Trần thế tối tăm càng thêm ô tội Thế nhân càng điêu linh bể thắm sâu Ngày Chúa tái lai làm Vua đã đến gần Mau rao truyền danh Jêsus cùng kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2013 Đa-ni-ên 6:1-28 Cầu Nguyện và Ca Ngợi “Tại đó, mỗi ngày ba lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay” (câu 10b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Thử thách nào đến với đức tin của ông Đa-ni-ên? Ông đối diện với thử thách đó thế nào? Làm sao để ông giữ vững đức tin trong những thử thách này? Cầu nguyện và ca ngợi giúp bạn thế nào trong trận chiến tâ ...

Read more

Tình Chúa Cao Vời

Tựa đề: Tình Chúa Cao Vời Sáng tác: Thi Thiên ...

Read more

Thánh Ca: Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Tựa đề: Ngày Cứu Chúa Bước Đến Nguyên tác: 'Tis Marvelous and Wonderful Tựa đề: Ngày Cứu Chúa Bước Đến Lời: Lelia Naylor Morris (1862-1929) Nhạc: Lelia Naylor Morris (1862-1929) Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 603 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] 'Tis Marvelous and Wonderful 1. The Savior has come in His mighty power, And spoken peace to my ...

Read more

Star Spangled Banner

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2013 Đa-ni-ên 3:16-30 Vững Tin Nơi Chúa “Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 17-18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ba bạn trẻ ...

Read more

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2004)

...

Read more

Sinner Saved By Grace

Gaither Vocal Band ...

Read more

Lễ Khai Mạc Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ

San Diego, California: Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ đã khai mạc trong vào tối thứ Tư ngày 3/7/2013 vừa qua tại Linda Vista United Methodist Church, San Diego, California. Trong lễ khai mạc, Mục sư Bob Farr, đặc trách về phát triển hội thánh thuộc Giáo phận Missouri, đã đến chia sẻ Lời Chúa cho đại hội.  Đề tài của sứ điệp là “Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Hội Thánh Truyền Giáo.” Diễn giả đã ô ...

Read more

Thánh Ca: Khi Chúa Đến

Tựa đề: Khi Chúa Đến Nguyên tác: Tựa đề: Khi Chúa Đến Lời: Murray McCheyne Nhạc: Daniel Towner Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 602 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Khi Chúa Đến 1. Một ngày mai khi thế gian qua Hoàn toàn thiêu trong lửa thái dương Đời mau qua như ánh chớp kia Rồi cùng đi với Chúa vinh quang. Điệp K ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top