Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 10)

Thánh Ca: Chúa Sẽ Đến

Tựa đề: Chúa Sẽ Đến Nguyên tác: Tựa đề: Chúa Sẽ Đến Lời: Nguyễn Lâm Hương Nhạc: Daniel Towner Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 607 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Chúa Sẽ Đến 1. Jêsus Christ Vua hiển vinh sẽ lai hồi Xa ngôi trời đến trong vinh quang Lòng mừng vui nghe kể chuyện Chúa lai hồi Bao hy vọng trong tâm c ...

Read more

That’s For Me – Piano

Tựa đề: That's For Me (Anh) Đời Sống Tươi Mới Bắt Đầu (Việt) Sáng tác: Ralph Carmichael Trình bày: Edison Valencia Mosquera ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2013 Hê-bơ-rơ 12:1-3 Kiên Trì Theo Đuổi Cuộc Đua “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đua bày ra cho chúng ta là cuộc đua nào? Trong cuộc đua nầy chúng ta cùng chạy với ai? Điều kiện nào giúp ...

Read more

Thánh Ca: Ta Sẽ Trở Lại

Tựa đề: Ta Sẽ Trở Lại Nguyên tác: Tựa đề: Ta Sẽ Trở Lại Lời: E. Clark Nhạc: Eugene Clark Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 606 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Ta Sẽ Trở Lại 1. Cùng lặng nghe lời Chúa hứa lúc sắp lìa thế gian “Một ngày mai ta sẽ đến với hiển vinh thiên đàng.” Dọn lòng sao cho xứng đáng Gặp Ngài niềm ...

Read more

Just As I am

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2013 1 Các Vua 12:6-19 Phục Vụ Dân Sự “Nếu ngày nay bệ hạ làm đầy tớ của dân này, phục vụ họ, và dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với họ thì họ sẽ làm tôi cho bệ hạ mãi mãi” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Khi dân chúng đến trình bày ý nghĩ của họ về sự cai trị của Vua Sa-lô-môn, Vua Rô-bô-am làm gì? Ông theo lời khuyên nào? Hậu quả là gì? Bạn đang phục vụ ai? Sự phục vụ đó có giúp đức tin của ...

Read more

Thánh Ca: Jêsus Sẽ Tái Lâm

Tựa đề: Jêsus Sẽ Tái Lâm Nguyên tác: Tựa đề: Jêsus Sẽ Tái Lâm Lời: J.W. Peterson Nhạc: John W. Peterson Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 605 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Jêsus Sẽ Tái Lâm 1. Chúng tôi đem tin mừng vui đến Hát vang khúc ca tràn niềm tin Chúa sẽ tái lâm ngày vinh hiển Giữa những đám mây trong uy q ...

Read more

Thánh Ca: Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer Lời Anh: Peter Will­iams Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài số 155 [divide style="2"] [one_half] Guide Me, O Thou Great Jehovah1. Guide me, O Thou great Jehovah,Pilgrim through this barren la ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2013 Thi Thiên 73:1-20 Khi Vào Đền Thánh “Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Khi thấy những người gian ác được thịnh vượng, bạn nghĩ gì? Tác giả đã phản ứng thế nào khi chứng kiến điều này? Khi nào ông mới tìm ra lời giải đáp cho vấn đề này? Bạn rút ra được bài học gì từ đây? Phần Thi Thiên nầy nói l ...

Read more

Gô-gô-tha

Tựa đề: Gô-gô-tha Sáng tác: Đặng Thái Nguyên ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top