Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July

Huyết Chiên Con

Tựa đề: Washed in the Blood of the Lamb Lời Việt: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Trình bày: Ban Thanh Niên Hội Thánh Bàn Cờ [divide style="2"] [one_half] Washed in the Blood of the Lamb 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Re ...

Read more

Washed in the Blood of the Lamb

Tựa đề: Washed in the Blood of the Lamb Lời Việt: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Trình bày: Antrim Mennonite Choir [divide style="2"] [one_half] Washed in the Blood of the Lamb 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Refrain: Ar ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:38-41

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 10:38-41 Câu Hỏi Gợi Ý Trong cuộc sống, những điều nào làm bạn luôn bận rộn? Có thân nhân nào trong gia đình có thể giúp bạn hay không? Câu Hỏi Thảo Luận Xin phân tích những chi tiết liên hệ trong khúc Kinh Thánh này và cho biết những ưu điểm của Ma-thê?  Nhược điểm của Ma-thê là gì? Mục đích của Chúa viếng thăm gia đình Ma-thê và Ma-ri là gì? Có phải Ngài cần chỗ nghỉ ngơi hoặc Ng ...

Read more

El Shaddai

Tựa đề: El Shaddai Sáng tác: Michael Card & John W. Thompson Trình bày: Amy Grant 1. El Shaddai, El Shaddai, El-Elyon na Adonai, Age to age You're still the same, By the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkahmka na Adonai, We will praise and lift You high, El Shaddai. 2. Through your love and through the ram, You saved the son of Abraham; Through the power of your hand, Turned the sea into dry ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/7/2013 Ma-la-chi 2:10-16 Sự Thành Tín và Lòng Chung Thủy “Dù hơi sống của Đức Chúa Trời dư dật, chẳng phải Ngài chỉ làm nên có một người đó sao? Nhưng vì sao chỉ làm một người? Đó là vì tìm kiếm một dòng dõi thánh. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận trong tâm linh, đừng phản bội vợ mà mình cưới lúc trẻ” (câu 15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng hôn nhân của người Giu-đa như thế nào? Tiên ...

Read more

Tin Cậy Chúa Giê-xu

Tựa đề: ’Tis So Sweet to Trust in Jesus Lời Việt: Tin Cậy Chúa Giê-xu Kinh Thánh: Châm Ngôn 30:5 Lời: Louisa M. R. Stead (1855-1917) Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 268 [divide style="2"] [one_half] ’Tis So Sweet to Trust in Jesus 1. ’Tis so sweet to trust in Jesus, Just to take Him at His Word; Just to rest upon His promise, And to know, “Thus saith the ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Yêu Nhân Thế – Video 2

Tựa đề: ’Tis So Sweet to Trust in Jesus Lời Việt: Tin Cậy Chúa Giê-xu Kinh Thánh: Châm Ngôn 30:5 Lời: Louisa M. R. Stead (1855-1917) Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 268 [divide style="2"] [one_half] ’Tis So Sweet to Trust in Jesus 1. ’Tis so sweet to trust in Jesus, Just to take Him at His Word; Just to rest upon His promise, And to know, “Thus saith the ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2013 Ma-la-chi 2:1-9 Bước Đi trong An Bình “Luật pháp chân thật ở trong miệng người; và người ta không tìm thấy điều gian ác nào trong môi người. Người đã bước đi với Ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người quay khỏi tội lỗi.” (câu 6 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nếp sống theo giao ước đòi hỏi gì nơi các thầy tế lễ (câu 2:1-5)? Qua Tiên tri Ma-la-chi, Chúa truyền lệnh gì ...

Read more

Lo Âu

Hỡi Ðức Giê-hô-va vạn quân? Ngài sẽ không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa cho đến chừng nào... Ðức Giê-hô-va lấy những lời lành, những lời yên ủi đáp cùng thiên sứ (Xa-cha-ri 1:12-13) Thật là một câu trả lời êm dịu, ngọt ngào cho một lời cầu vấn đầy lo âu! Nguyện tối nay, chúng ta cũng hưởng được niềm vui của câu trả lời đó. Ôi, Si-ôn! Biết bao nhiêu điều tốt lành đã dành riêng cho người. G ...

Read more

Lúc Anh Nguyện Cầu

Tựa đề: When You Pray Lời Việt: Lúc Anh Nguyện Cầu Sáng tác: Audrey Mieir Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 144 Trình bày: Lưu Chí Vỹ [divide style="2"] [one_half] When You Pray 1. At the close of the day, When you kneel to pray, will you remember me? I need help every day - This is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. When you pra ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top