Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July

Thánh Ca: Trở Về

Tựa đề: Trở Về Nguyên tác: Lời: Nhạc: Louise Smith Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 629 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Trở Về 1. Con bơ vơ bước chân đi giữa sa mạc khô Lòng buồn mang bao nhiêu đau thương mắt hoen mờ Bao nhiêu năm tháng con ơ thờ Con đi xa Chúa nhưng bây giờ Trở về đây xin Chúa lau khô dòng lệ xưa Con xa Ng ...

Read more

Huyết Chiên Con

Tựa đề: Washed in the Blood of the Lamb Lời Việt: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Trình bày: Ban Thanh Niên Hội Thánh Bàn Cờ [divide style="2"] [one_half] Washed in the Blood of the Lamb 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Re ...

Read more

Washed in the Blood of the Lamb

Tựa đề: Washed in the Blood of the Lamb Lời Việt: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Trình bày: Antrim Mennonite Choir [divide style="2"] [one_half] Washed in the Blood of the Lamb 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Refrain: Ar ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:38-41

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 10:38-41 Câu Hỏi Gợi Ý Trong cuộc sống, những điều nào làm bạn luôn bận rộn? Có thân nhân nào trong gia đình có thể giúp bạn hay không? Câu Hỏi Thảo Luận Xin phân tích những chi tiết liên hệ trong khúc Kinh Thánh này và cho biết những ưu điểm của Ma-thê?  Nhược điểm của Ma-thê là gì? Mục đích của Chúa viếng thăm gia đình Ma-thê và Ma-ri là gì? Có phải Ngài cần chỗ nghỉ ngơi hoặc Ng ...

Read more

El Shaddai

Tựa đề: El Shaddai Sáng tác: Michael Card & John W. Thompson Trình bày: Amy Grant 1. El Shaddai, El Shaddai, El-Elyon na Adonai, Age to age You're still the same, By the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkahmka na Adonai, We will praise and lift You high, El Shaddai. 2. Through your love and through the ram, You saved the son of Abraham; Through the power of your hand, Turned the sea into dry ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/7/2013 Ma-la-chi 2:10-16 Sự Thành Tín và Lòng Chung Thủy “Dù hơi sống của Đức Chúa Trời dư dật, chẳng phải Ngài chỉ làm nên có một người đó sao? Nhưng vì sao chỉ làm một người? Đó là vì tìm kiếm một dòng dõi thánh. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận trong tâm linh, đừng phản bội vợ mà mình cưới lúc trẻ” (câu 15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng hôn nhân của người Giu-đa như thế nào? Tiên ...

Read more

Tin Cậy Chúa Giê-xu

Tựa đề: ’Tis So Sweet to Trust in Jesus Lời Việt: Tin Cậy Chúa Giê-xu Kinh Thánh: Châm Ngôn 30:5 Lời: Louisa M. R. Stead (1855-1917) Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 268 [divide style="2"] [one_half] ’Tis So Sweet to Trust in Jesus 1. ’Tis so sweet to trust in Jesus, Just to take Him at His Word; Just to rest upon His promise, And to know, “Thus saith the ...

Read more

Thánh Ca: Tiếng Chúa Gọi

Tựa đề: Tiếng Chúa Gọi Nguyên tác: Tựa đề: Tiếng Chúa Gọi Lời: C. F. Alexander Nhạc: William H. Jude Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 628 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Tiếng Chúa Gọi 1. Jêsus kêu ta khi đời lao xao Như cơn ba đào nơi biển cả Mỗi ngày Jêsus kêu rằng “Con ơi! Theo ta chớ chậm trễ phút giây.” 2. Dẫ ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Yêu Nhân Thế – Video 2

Tựa đề: ’Tis So Sweet to Trust in Jesus Lời Việt: Tin Cậy Chúa Giê-xu Kinh Thánh: Châm Ngôn 30:5 Lời: Louisa M. R. Stead (1855-1917) Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 268 [divide style="2"] [one_half] ’Tis So Sweet to Trust in Jesus 1. ’Tis so sweet to trust in Jesus, Just to take Him at His Word; Just to rest upon His promise, And to know, “Thus saith the ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2013 Ma-la-chi 2:1-9 Bước Đi trong An Bình “Luật pháp chân thật ở trong miệng người; và người ta không tìm thấy điều gian ác nào trong môi người. Người đã bước đi với Ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người quay khỏi tội lỗi.” (câu 6 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nếp sống theo giao ước đòi hỏi gì nơi các thầy tế lễ (câu 2:1-5)? Qua Tiên tri Ma-la-chi, Chúa truyền lệnh gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top