Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » June

Bao La Tình Chúa

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2013 Thi Thiên 72:1-20 Sự Cai Trị của Đức Chúa Trời “Đấng Chủ Tể hạnh phước và duy nhất, là Vua của các vua, Chúa của các chúa sẽ tỏ bày vào đúng thời điểm của Ngài, là Đấng duy nhất không hề chết, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được, là Đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được. Cầu xin sự tôn kính và quyền năng đời đời thuộc về Ngài! A-men” (1 Ti-mô-thê 6:15, 16 B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2013 tháng 6 năm 1944, Đại tướng Eisenhower, Tổng Tư Lệnh tối cao của quân đội đồng minh, đến gặp các chiến sĩ nhảy dù 24 tiếng trước khi họ khởi đầu cuộc đổ bộ lịch sử trên bờ biển Normandy của nước Pháp. Tướng Eisenhower nói chuyện thân tình với mọi người, sau đó ông hỏi họ sẵn sàng chưa và có đủ các dụng cụ cần thiết không. Lời cuối cùng của ông với họ là: “Mục tiêu của chúng ta ...

Read more

Holy – Classical Guitar

Trình bày: Rodrigo Rodriguez ...

Read more

Bring Him Home

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/6/2013 Phục Truyền 31:1-8 Lời Cuối Trước Khi Ra Quân “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!” (câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đây là những lời từ giã của ông Môi-se nói với ai? Tại sao ông nói những lời nầy? Có ý nghĩa nào? Tại sao đây là những lời đáng nhớ? Sau khi học phần chủ đề của tháng nầy xong, b ...

Read more

Tái Sanh – Chương 4.a

Chương 4: Colson Theo Chúa - Bước Đường Chông Gai Một hôm sau khi Colson trở lại Watergate, Doug Coe, một nhân vật trong nhóm Cầu Nguyện Buổi Sáng (Prayer Breakfast) ở Thượng Nghị Viện đến thăm thể theo lời đề nghị của Tom Phillips. Doug Coe đề nghị Colson gặp một tín đồ Tin Lành tên Harold Hughes, hiện là Thượng Nghị sĩ Ðảng Dân chủ chống chiến tranh Việt Nam kịch liệt và là địch thủ không đội trời chung c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2013 Thi Thiên 3:1-3 Khiên Đỡ Nhiệm Mầu “Nhưng lạy Đức Giê-hô-va! Ngài là cái khiên chở che con; Ngài là vinh quang của con và là Đấng làm cho con ngẩng đầu lên” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang ở trong tình cảnh nào? Trong hoàn cảnh đó ông làm gì? Tại sao Vua Ða-vít nói Chúa là khiên che chở của ông? Ông có kinh nghiệm điều đó trước đây không? Ai là khiên chở che cho bạn ...

Read more

The Dream

...

Read more

Một Ngày Qua

Tựa đề: Một Ngày Qua Nhạc và lời: Trần Huy Khanh Trình bày: Khải Ca ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top