Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » May (Page 3)

Break Every Chain

Tựa đề: Break Every Chain Trình bày: Kim Walker / Jesus Culture     ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/5/2013 Lu-ca 13:18-30 Vào Cửa Hẹp “Ngài phán cùng họ: Phải gắng sức đi qua cửa hẹp, Ta bảo với anh chị em, vì có nhiều người cố gắng để vào mà vẫn không vào được” (câu 24 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ hạt cải và men với mục đích gì? “Cửa hẹp” có nghĩa gì? Điều gì giúp bạn biết chắc rằng bạn đã vào cửa hẹp? Trong thế kỷ đầu tiên, người Giu-đa mong ước vương quốc ...

Read more

Nick Vujicic Thờ Phượng Chúa Tại Hội Thánh Gia Định

Phần 1: [video id="cLRMBXd9xsc " type="youtube"]   [divide style="2"] Toàn bài làm chứng: [video id="aJR5D7YNQlQ " type="youtube"] ...

Read more

Nick Vujicic Đến Thăm Việt Nam

Nick Vujicic Đến Thăm Việt Nam Nick Vujicic là một nhà truyền giảng Tin Lành người Úc gốc Serbia. Nick Vujicic chào đời vào ngày 4/12/1982 với hội chứng tetra-amelia – trẻ em sinh ra không có tay và chân.  Lúc còn nhỏ, khi nhận biết tình trạng tàn tật của mình, Nick chán nản và đã vài lần có ý định tự tử.  Tuy nhiên nhờ tình thương của cha mẹ - và sau đó nhờ đức tin nơi Chúa - Nick hiểu được ý định của Chúa ...

Read more

Thánh Ca: Cùng Hát Ha-lê-lu-gia

Tựa đề: Cùng Hát Ha-lê-lu-gia Nguyên tác: Tựa đề: Cùng Hát Ha-lê-lu-gia Lời: Vĩnh Phúc Nhạc: Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 563 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Cùng Hát Ha-lê-lu-gia 1. Ca lên đi cây xanh núi cao sông dài Hòa cùng ngàn nhịp sóng trên đại dương Ngân vang dâng lên Chúa yêu thương lời ca Ha-lê-lu-gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/5/2013 Thi Thiên 69:30-36 Đáp Ứng Thích Hợp “Con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời; lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài” (câu 30 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả tin Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho con dân Ngài? Đáp ứng nào thích hợp với những việc Chúa làm? Sau những điều Chúa làm trong đời sống bạn, thường thường bạn có đáp ứng nào với Ngài? Tại sao? Có điều gì bạn cần thay đổi? Dù ...

Read more

Alpha and Omega

Tựa đề: Alpha and Omega Trình bày: Gaither Vocal Band ...

Read more

Thánh Ca: Chuyện Các Mục Đồng

Tựa đề: Chuyện Các Mục Đồng Nguyên tác: Tựa đề: Chuyện Các Mục Đồng Lời: Nguyễn Lâm Hương Nhạc: J. Farmer Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 562 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Chuyện Các Mục Đồng 1. Đoàn mục tử trong đêm trường giữ bầy chiên mình Ngồi chung nhau nơi giữa đồi vắng Muôn tinh tú điểm tô cảnh trời huy ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top