Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » May (Page 2)

Thánh Ca: Vua Miền Đông

Tựa đề: Vua Miền Đông Nguyên tác: We Three Kings Lời: J.H. Hopkins Jr. (1857) Nhạc: J.H. Hopkins Jr. (1857) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 566 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] We Three Kings 1. We three kings of Orient are; Bearing gifts we traverse afar, Field and fountain, moor and mountain, Following yonder star. Refrain: O star of wonder, star of ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2013 Lu-ca 14:1-14 Thật Sự Khiêm Nhường “Vì ai tự đề cao mình sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình sẽ được tôn cao” (câu 11 NIV- VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hỏi những người Pha-ri-si điều gì? Vì sao họ không trả lời? Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì trong ẩn dụ hôm nay? Tự xét mình, bạn thực hiện điều Chúa dạy thế nào? Nếu theo chân Chúa Giê-xu, chắc hẳn chúng ta cảm thấ ...

Read more

Thánh Ca: Chuông Giáng Sinh Ngân

Tựa đề: Chuông Giáng Sinh Ngân Nguyên tác: Tựa đề: Chuông Giáng Sinh Ngân Lời: Trương Văn Xê Nhạc: Larry Leader Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 565 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Chuông Giánh Sinh Ngân 1. Chuông Giáng sinh lại ngân khắp xa gần Thánh thót vang ra cùng bốn phương Loan báo tin mừng cho cả nhân loại ...

Read more

Nick Vujicic: Tự Thuật

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2013 Lu-ca 13:31-35 Tâm Tình của Chúa Giê-xu “Dù sao, hôm nay, ngày mai, và ngày mốt Ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình, vì chắc chắn không tiên tri nào có thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem” (câu 33 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Pha-ri-si báo cho Chúa Giê-xu biết Vua Hê-rốt muốn giết Ngài? Chúa Giê-xu đáp lời họ thế nào? Điều Ngài nói, cho chúng ta thấy tâm tình của Ngài th ...

Read more

You’ll Come

Tựa đề: You'll Come Trình bày: Hillsongs ...

Read more

Great Is Thy Faithfulness – Sự Thành Tín Chúa Quá Lớn

Tựa đề: Great Is Thy Faithfulness - Sự Thành Tín Chúa Quá Lớn Lời: Thomas O. Chilsholm (1866-1960) Nhạc: William M. Runyan (1870-1957) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 43 [divide style="2"] [one_half] Great Is Thy Faithfulness 1. Great is Thy faith-ful-ness, O God my Fa-ther, There is no shad-ow of turn-ing with Thee; Thou chang-est not, Thy com-pas-sions they fail not; As Thou hast been Thou for ...

Read more

Thánh Ca: Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem

Tựa đề: Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem Nguyên tác: Away in a Manger Tựa đề: Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem Lời: Martin Luther Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1895 Tài Liệu: "Kirkpatrick, William J(Ames) (27 Feb. 1838, Co. Tyrone, Ireland - 20 Sept. 1921, Germantown, Pa.)." The Harvard Biographical Dictionary of Music, edited by Don Michael Randel, Harvard University Press, 2003. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam ...

Read more

Sự Dẫn Dắt Thiên Thượng

Ru-tơ theo các thợ gặt mót lúa trong một đám ruộng kia; không ngờ nàng gặp đám ruộng của Bô-ô, là bà con của Ê-li-mê-léc (Ru-tơ 2:3) Không ngờ! Vâng, dường như đây chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng thật ra đã do quyền tể trị của Ðức Chúa Trời. Ru-tơ ra đi với lời chúc phước của mẹ chồng, được chăm sóc bởi Ðức Chúa Trời của mẹ chồng, nàng khiêm nhường làm một việc vất vả đáng kính, và rồi ơn thần hựu của Ðức ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top