Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » April (Page 8)

An Bình

Tựa đề: An Bình Sáng tác: Tường Khanh ...

Read more

Thánh Ca: Dâng Lời Tán Dương

Tựa đề: Dâng Lời Tán Dương Nguyên tác: I Sing Praises Lời: Terry MacAlmon Nhạc: Terry MacAlmon Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 521 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] I Sing Praises 1. I sing praises to Your name, O Lord! Praises to Your name, O Lord! For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, O Lord! Praises to Your n ...

Read more

How Great Thou Art

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rề ...

Read more

Bless Your Name Forevermore

The Brooklyn Tabernacle Choir ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2013 Thi Thiên 68:24-35 Muôn Dân Thờ Phượng Chúa  “Hỡi các vương quốc trên đất, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời! Hãy hát lên, ngợi ca Chúa thánh” (câu 32 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả miêu tả cảnh thờ phượng Chúa của người Ít-ra-ên thế nào? Ông tiếp tục nói đến đối tượng nào dự phần trong sự thờ phượng? Sự góp phần của họ nói lên điều gì trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời? Bạn cảm nh ...

Read more

Vui Mừng Tôn Ngợi Chúa

Tựa đề: Vui Mừng Tung Hô Chúa (Việt) Joyful, Joyful We Adore Thee (Anh) Nhạc: Ludwig van Beethoven (1770-1827) Lời Anh: Henry van Dyke (1852-1933) Trình bày: David Phelps [divide style="2"] [one_half] Joyful, Joyful We Adore Thee Henry van Dyke Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, God of love; Hearts unfold like flowers before Thee, Opening to their sun above. Melt the clouds of sin and sadness; Dri ...

Read more

Thánh Ca: Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Tựa đề: Ngợi Ca Ơn Thương Xót Nguyên tác: I Will Sing of the Mercies of the Lord Lời: J.H. Filmore Nhạc: J.H. Filmore Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 520 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] I Will Sing of the Mercies of the Lord I will sing of the mercies of the Lord forever, I will sing, I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever, I wil ...

Read more

Open Our Eyes

Tựa đề: Open Our Eyes Trình bày: Maranatha Singers ...

Read more

Đêm Nhạc Lê Ngọc Vinh – 1/3

...

Read more

Những Tia Nhỏ – 2

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top