Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » April (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2013

  Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2013 2 Sa-mu-ên 2:1-17 Khởi Đầu Nhà Đa-vít  “Sau đó, Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: ‘Con có nên đi lên một thành nào trong xứ Giu-đa?’ Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hãy đi.’ Đa-vít hỏi tiếp: ‘Con phải lên thành nào?’ Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hếp-rôn’” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao vẫn còn cuộc chiến giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít? Ông Đa-vít làm gì trước khi trở về với bộ tộc Giu- ...

Read more

Nước Mắt Người Gieo Giống

Tựa đề: Nước Mắt Người Gieo Giống ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/13

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/13 2 Sa-mu-ên 1:1-27Bài Ai Ca của Ông Đa-vít “Bấy giờ, Đa-vít làm bài ai ca để khóc Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ, mà truyền dạy cho con dân Giu-đa: Đây là bài ca Cây Cung, được chép trong sách của người công chính” (câu 17, 18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít làm gì khi nghe tin Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than tử trận? Ông cư xử thế nào với người báo tin Vua Sau-l ...

Read more

Thánh Ca: Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Tựa đề: Khúc Ca Mang Danh Jêsus Nguyên tác: Lời: Nhạc: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 529 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Khúc Ca Mang Danh Jêsus - Trần Lưu Hoàng 1. Jê-sus! Tiếng vọng từ miền xa vời xuống không gian, Tôi đứng im nghe danh Ngài vang trong gió lan; Gió hát khúc ca mang danh Jê-sus Mang vào đại dương nhắn s ...

Read more

Sweet Hour of Prayer

Tựa đề: Sweet Hour of Prayer - Giờ Dịu Êm Lời: William W. Watford (1845) Nhạc: William B. Bradbury (1861) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 251 ...

Read more

Chuyên Tâm Cầu Nguyện

Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện (Thi-thiên 109:4) Miệng lưỡi dối trá bận rộn chống lại uy tín của Ða-vít nhưng ông không tự bào chữa; ông trình lên một tòa án cao hơn và trình bày vấn đề trước mặt chính Đức Vua vĩ đại. Cầu nguyện là phương pháp an toàn nhất để đáp lại những lời oán ghét. Tác giả Thi Thiên đã không cầu nguyện bằng tấm lòng nguội lạnh; nhưng chuyên lòng làm việc đó, dồn cả tấm lòng và tâ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2013 2 Sa-mu-ên 1:1-27 Bài Ai Ca của Ông Đa-vít “Bấy giờ, Đa-vít làm bài ai ca để khóc Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ,mà truyền dạy cho con dân Giu-đa: Đây là bài ca Cây Cung, được chép trong sách của người công chính” (câu 17, 18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít làm gì khi nghe tin Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than tử trận? Ông cư xử thế nào với người báo tin Vua Sau ...

Read more

Thánh Ca: Hô-sa-na

Tựa đề: Hô-sa-na Nguyên tác: Hosanna Lời: Carl Tuttle Nhạc: Carl Tuttle Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 528 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Hosanna 1. Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest! Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest! Lord, we lift up Your name, With hearts full of praise; Be exalted, Oh Lord my God! Hosanna in the highest! 2. Glory! ...

Read more

To God Be The Glory

Tựa đề: To God Be The Glory - Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời Lời: Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc: William H. Doane (1832-1915) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý bài số 11 [divide style="2"] [one_half] Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời 1. Đời đời vinh quang qui thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh. Đấng đã vì thế nhân tội lỗi phó Con Độc Sanh, là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế, để mở toang cửa thiên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2013 Thi Thiên 69:1-5 SOS - Xin Cứu Con  “Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn làm gì khi có ai đó ghét bạn vô cớ và tìm cách hãm hại bạn? Trong hoàn cảnh tương tự, tác giả Thi Thiên nầy đã làm gì? Bạn nghĩ gì về cách ông làm? Qua đó, có điều nào giúp ích cho bạn trong đời sống? Từ đầu Thi Thiên, một tín hiệu SOS - Xin cứu con - được gửi thẳng đến Đức Chú ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top