Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » April (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/13

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/13 2 Sa-mu-ên 2:1-17Khởi Đầu Nhà Đa-vít “Sau đó, Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: ‘Con có nên đi lên một thành nào trong xứ Giu-đa?’ Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hãy đi.’ Đa-vít hỏi tiếp: ‘Con phải lên thành nào?’ Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hếp-rôn’” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao vẫn còn cuộc chiến giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít? Ông Đa-vít làm gì trước khi trở về với bộ tộc Giu-đa? Việc nầ ...

Read more

Rivers of Babylon – Thi Thiên 137

Âm Nhạc: Rivers of Babylon Có một số bài hát nổi tiếng -  không phải là thánh ca - nhưng lời hát được trích từ Thánh Kinh.  Một trong những bài hát đó là Rivers of Babylon (Những Dòng Sông Tại Babylon). Rivers of Babylon  là một trong những ca khúc đã đem lại danh tiếng cho Boney M., một ban nhạc disco nổi tiếng trong thập niên 1970. Ban nhạc Boney M. được thành lập tại Đức vào năm 1975 với bốn ca sĩ người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2013

  Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2013 2 Sa-mu-ên 2:1-17 Khởi Đầu Nhà Đa-vít  “Sau đó, Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: ‘Con có nên đi lên một thành nào trong xứ Giu-đa?’ Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hãy đi.’ Đa-vít hỏi tiếp: ‘Con phải lên thành nào?’ Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hếp-rôn’” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao vẫn còn cuộc chiến giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít? Ông Đa-vít làm gì trước khi trở về với bộ tộc Giu- ...

Read more

Nước Mắt Người Gieo Giống

Tựa đề: Nước Mắt Người Gieo Giống ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/13

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/13 2 Sa-mu-ên 1:1-27Bài Ai Ca của Ông Đa-vít “Bấy giờ, Đa-vít làm bài ai ca để khóc Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ, mà truyền dạy cho con dân Giu-đa: Đây là bài ca Cây Cung, được chép trong sách của người công chính” (câu 17, 18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít làm gì khi nghe tin Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than tử trận? Ông cư xử thế nào với người báo tin Vua Sau-l ...

Read more

Sweet Hour of Prayer

Tựa đề: Sweet Hour of Prayer - Giờ Dịu Êm Lời: William W. Watford (1845) Nhạc: William B. Bradbury (1861) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 251 ...

Read more

Chuyên Tâm Cầu Nguyện

Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện (Thi-thiên 109:4) Miệng lưỡi dối trá bận rộn chống lại uy tín của Ða-vít nhưng ông không tự bào chữa; ông trình lên một tòa án cao hơn và trình bày vấn đề trước mặt chính Đức Vua vĩ đại. Cầu nguyện là phương pháp an toàn nhất để đáp lại những lời oán ghét. Tác giả Thi Thiên đã không cầu nguyện bằng tấm lòng nguội lạnh; nhưng chuyên lòng làm việc đó, dồn cả tấm lòng và tâ ...

Read more

Giờ Dịu Êm

Tựa đề: Sweet Hour of Prayer - Giờ Dịu Êm Lời: William W. Watford (1845) Nhạc: William B. Bradbury (1861) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 251 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2013 2 Sa-mu-ên 1:1-27 Bài Ai Ca của Ông Đa-vít “Bấy giờ, Đa-vít làm bài ai ca để khóc Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ,mà truyền dạy cho con dân Giu-đa: Đây là bài ca Cây Cung, được chép trong sách của người công chính” (câu 17, 18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít làm gì khi nghe tin Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than tử trận? Ông cư xử thế nào với người báo tin Vua Sau ...

Read more

To God Be The Glory

Tựa đề: To God Be The Glory - Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời Lời: Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc: William H. Doane (1832-1915) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý bài số 11 [divide style="2"] [one_half] Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời 1. Đời đời vinh quang qui thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh. Đấng đã vì thế nhân tội lỗi phó Con Độc Sanh, là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế, để mở toang cửa thiên ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top