Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » April (Page 2)

Phim: Phúc Âm Ma-thi-ơ

...

Read more

People Need The Lord

Tựa đề: People Need The Lord Sáng tác: Steven Green Everyday they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, Headed who knows where? On they go through private pain, Living fear to fear. Laughter hides their silent cries, Only Jesus hears. People need the Lord, people need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord, people need the Lord. When ...

Read more

Thánh Ca: Nhạc Khúc Tuyệt Vời

Tựa đề: Nhạc Khúc Tuyệt Vời Nguyên tác: Tựa đề: Nhạc Khúc Tuyệt Vời Lời: John W. Peterson Nhạc: John W. Peterson Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 534 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Nhạc Khúc Tuyệt Vời 1. Tình yêu bao la có chi so kịp Chúa Jêsus Xa ngôi cao quý, hy sinh giáng thế làm người Vì tình yêu thương, Gô-g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2013 Khải Huyền 13:1-10 Con Thú Kiêu Ngạo và Phạm Thượng “Mọi cư dân trên đất sẽ thờ lạy con thú - đó là những người không được ghi tên trong sách sự sống của Chiên Con, là Đấng đã bị giết từ thuở sáng tạo vũ trụ” (câu 8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn con thú chỉ về ai? Do đâu con thú có uy quyền và dám nói những lời kiêu ngạo, phạm thượng? Theo Sứ đồ Phao-lô, chính quyền g ...

Read more

Đêm Nhạc Lê Ngọc Vinh – 3/3

...

Read more

Rivers of Babylon

Tựa đề: Rivers of Babylon Lời: Thi Thiên 137:1, 3-4; Thi Thiên 19:14 Nhạc: Brent Dowe và Trevor McNaughton Trình bày: Barefoot Truth and Naia Kete “By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion… They carried us away in captivity requiring of us a song… Now how shall we sing the Lord’s song in a strange land? Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be a ...

Read more

Thánh Ca: Danh Trên Muôn Danh

Tựa đề: Danh Trên Muôn Danh Nguyên tác: Name Above All Names Lời: Aida Hearn Nhạc: Aida Hearn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 533 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Name Above All Names Jesus! Name above all names, Beautiful Savior, Glorious Lord. Emmanuel, God is with us, Blessed Redeemer, Living Word. [/one_half] [one_half_last] Jêsus Như Ánh Sao Mai ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2013 Khải Huyền 12:1-18 Kẻ Đối Địch Hội Thánh  “Rồng nổi giận người đàn bà, và đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, và giữ lời chứng của Chúa Giê-xu” (câu 17 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà, con trai người đàn bà và con rồng chỉ về ai? Những biểu tượng và hình ảnh trong phần Kinh Thánh hôm nay mang nhữn ...

Read more

Tìm Đâu Một Tình Yêu

...

Read more

Thánh Ca: Jêsus Cứu Chúa

Tựa đề: Jêsus Cứu Chúa Nguyên tác: Tựa đề: Jêsus Cứu Chúa Lời: Nhạc: Dora Nauman & David Mrken Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 532 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Jêsus Cứu Chúa Ai bằng Jêsus Christ là Vua đời đời Cứu Chúa của muôn muôn người Ai bằng Jêsus Christ là Vua đời đời Ngài là Cứu Chúa chúng ta Ai bằ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top