Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » April (Page 14)

Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Tựa đề: Chúa Mang Thập Hình Vì Ta Trình bày: Urim ...

Read more

Thánh Ca: Ngày Giờ Qua

Tựa đề: Ngày Giờ Qua Nguyên tác: Send the Light Tựa đề: Ngày Giờ Qua Kinh Thánh: “Send out Thy light and Thy truth.” Psalm 43:3 Lời: Charles H. Gabriel Nhạc: Charles H. Gabriel Tài Liệu: Grace Meth­o­dist Epis­co­pal Church in San Fran­cis­co, Cal­i­for­nia. [divide style="2"] Tiểu Sử Thánh Ca Ngày Giờ Qua Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 509 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divid ...

Read more

Pass It On

Tựa đề: Pass It On (Anh) Loan Tin Mừng (Việt) Lời: Kurt Kaiser Nhạc: Ralph Carmichael Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái [divide style="2"] [one_half] Pass It On 1. It only takes a spark To get a fire going And soon all those around, Can warm up in glowing That’s how it is with God’s love Once you’ve experienced it, You spread His love To everyone You want to pass it on 2. What a wondrous time is spring, When all the ...

Read more

Lớn Bấy Duy Ngài

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/04/2013 Lu-ca 12:22-34 Người Ít Đức Tin  “Hỡi kẻ ít đức tin… đừng quá lo lắng. …Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa” (câu 28, 29, 31 Bản Truyền Thống Hiệu Đính). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng những ví dụ nào để khuyên chúng ta đừng lo lắng? Điều gì khiến bạn thường lo lắng? Lo lắng tác hại thế nào? Làm thế nào để hết lo lắng? ...

Read more

Thánh Ca: Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ

Tựa đề: Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ Nguyên tác: Tựa đề: Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ Lời: Nhạc: A. Metherssel, 1818 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 508 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ 1. Mừng Chúa Jêsus từ trời hiện ra ở nơi rất thấp hèn Ngài thương, chẳng quản gì máng cỏ tồi tàn cùng nơi ...

Read more

Bước Đi Trong Khải Tượng

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/04/2013 Lu-ca 12:13-21 Giàu Có Thật “Nhưng Đức Chúa Trời phán với người ấy: Ngươi thật dại dột! Chính đêm nay mạng sống ngươi bị đòi lại; Ai sẽ hưởng những gì ngươi dành dụm? Người nào tích chứa nhiều thứ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế” (câu 20, 21 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu không giúp phân xử để chia gia tài cho người yêu cầu Ngài? Vì ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top