Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » April (Page 11)

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 7:18-35

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 7:18-35 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn đang yêu, những yếu tố nào giúp bạn nhận biết đây chính là “người đó”?  Nếu bạn đã lập gia đình, khi nào thì bạn biết bạn đã chọn đúng người? Câu Hỏi Thảo Luận Giăng nhận được những tin tức về Chúa qua ai (7:18)?  Tại sao Giăng không trực tiếp đến gặp Chúa (3:20)?  Giăng đã hỏi Chúa những điều gì (7:19-20)?  Tại sao Giăng lại hỏi như vậy? Giăng kỳ vọng ...

Read more

No More Night

Tựa đề: No More Night Trình bày: Rhema Marvanne www.RhemaMarvanne.com ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/04/2013 Lu-ca 12:35-48 Sẵn Sàng cho Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại  “Vậy, các con phải sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ các con không ngờ” (câu 40 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Những nhân vật trong hai câu chuyện đại diện cho những ai? Chúa Giê-xu kể hai câu chuyện nầy nhằm vào ai? Vì sao có nhiều người chưa sẵn sàng cho ngày Chúa Giê-xu trở lại? Bạn chuẩn bị thế nào cho ngày Chúa Giê-x ...

Read more

Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Tựa đề: Chúa Mang Thập Hình Vì Ta Trình bày: Urim ...

Read more

Pass It On

Tựa đề: Pass It On (Anh) Loan Tin Mừng (Việt) Lời: Kurt Kaiser Nhạc: Ralph Carmichael Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái [divide style="2"] [one_half] Pass It On 1. It only takes a spark To get a fire going And soon all those around, Can warm up in glowing That’s how it is with God’s love Once you’ve experienced it, You spread His love To everyone You want to pass it on 2. What a wondrous time is spring, When all the ...

Read more

Lớn Bấy Duy Ngài

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/04/2013 Lu-ca 12:22-34 Người Ít Đức Tin  “Hỡi kẻ ít đức tin… đừng quá lo lắng. …Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa” (câu 28, 29, 31 Bản Truyền Thống Hiệu Đính). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng những ví dụ nào để khuyên chúng ta đừng lo lắng? Điều gì khiến bạn thường lo lắng? Lo lắng tác hại thế nào? Làm thế nào để hết lo lắng? ...

Read more

Bước Đi Trong Khải Tượng

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/04/2013 Lu-ca 12:13-21 Giàu Có Thật “Nhưng Đức Chúa Trời phán với người ấy: Ngươi thật dại dột! Chính đêm nay mạng sống ngươi bị đòi lại; Ai sẽ hưởng những gì ngươi dành dụm? Người nào tích chứa nhiều thứ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế” (câu 20, 21 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu không giúp phân xử để chia gia tài cho người yêu cầu Ngài? Vì ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top