Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » March (Page 4)

Thánh Ca: Tôi Tin Chúa Jesus

Tựa đề: Tôi Tin Chúa Jesus Nguyên tác: Tựa đề: Tôi Tin Chúa Jêsus Lời: Isaac Watts Nhạc: Vô danh Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 501 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Tôi Tin Chúa Jêsus 1. Trong đời nay không tay nào giúp đỡ Song nhờ Cha giải cứu tôi Thảm thiết tôi thay, chẳng biết đi đâu Nếu Christ đi quá khỏi tôi ...

Read more

Sỉ Nhục

Hỡi các con cái loài người sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? (Thi-thiên 4:2) Một nhà văn sâu sắc đã lập một bản liệt kê đáng buồn về những vinh dự mà dân Y-sơ-ra-ên mù quáng đã dành cho nhà Vua mà họ mong đợi từ lâu. 1. Họ dành cho Ngài một cuộc diễn hành danh dự, trong đó những toán lính La-mã, các thầy tế lễ Do-thái, đàn ông và đàn bà dự phần, còn chính Ngài lại phải vác cây thập tự. Ðó là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2013 Mác 14:27-31 Hãy Cảnh Giác! “Phải tỉnh thức và cầu nguyện để con khỏi sa vào cám dỗ, vì tâm linh thật muốn nhưng thể xác thì yếu đuối” (câu 38 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói tiên tri những điều gì sẽ xảy ra cho các môn đệ (câu 27-28)? Tâm trạng và phản ứng của ông Phi-e-rơ và các môn đệ như thế nào trước lời caœnh báo cuœa Chúa? Họ đã có sai lầm nào khi khẳng đị ...

Read more

Thánh Ca: Nhìn Cây Thập Tự

Tựa đề: Nhìn Cây Thập Tự Nguyên tác: Behold the Savior of Mankind Lời: Samuel Wesley, Sr. (1700) Nhạc: Hugh Wilson (1800) Hòa Âm: Ralph E. Hudson (1885) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 500 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Behold the Savior of Mankind 1. Behold the Savior of mankind Nailed to the shameful tree! How vast the love that Him inclined To bl ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2013 Mác 14:12-26 Giao Ước trong Máu Chúa Giê-xu  “Ngài phán: “Ðây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người” (câu 24 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Có mối liên hệ nào giữa chiên con trong lễ Vượt Qua và Chúa Giê-xu trong buổi tiệc ly (câu 22-24)? Tâm trạng của các môn đệ trong lễ Tiệc Thánh đầu tiên thế nào? Có hy vọng gì cho họ (câu 25)? Ai là người thuộc về giao ước tron ...

Read more

Phim Chúa Jesus – (Giọng Miền Bắc)

...

Read more

Hossana – Hillsong

...

Read more

Hossana – Paul Baloche

...

Read more

Thánh Ca: Tôi Đến Thập Tự Giá

Tựa đề: Tôi Đến Thập Tự Giá Nguyên tác: I Am Coming to the Cross Tựa đề: Tôi Đến Thập Tự Giá Lời: William McDonald, 1870 Nhạc: William G. Fisher, 1870 Tài Liệu: The Amer­i­can Bapt­ist Praise Book, 1871. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 499 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] I Am Coming to the Cross 1. I am coming to the cross; I am poor and weak and bli ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2013 Mác 14:12-26 Tầm Nhìn của Chúa Giê-xu  “Hai môn đệ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Phần Kinh Thánh này cho biết gì về tầm nhìn của Chúa Giê-xu (câu 13-16, 18, 20-21)? Tại sao các môn đệ buồn rầu và đặt câu hỏi khi biết một người trong họ sẽ phản Chúa? Theo bạn, từ “phản Ta” mà Chúa đề cập có ý nghĩ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top