Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » March

Thánh Ca: Đêm Thánh Thay!

Tựa đề: Đêm Thánh Thay! Nguyên tác: Hold the Fort Tựa đề: Đêm Thánh Thay! Lời: Stephen C. Foster Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 507 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Đêm Thánh Thay! 1. Đêm thánh thay, rực rỡ quang minh! Ấy con hiển vinh lâm phàm Thương thế gian, từ bỏ Ngôi cao Đàn ...

Read more

Loan Báo Tin Vui

"Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem... thuật lại việc đã xảy ra … và họ đã nhận biết Ngài … như thế nào" (Lu-ca 24:33,35) Lúc hai môn đệ đến thành Em-ma-út, được bồi dưỡng sức lực sau bữa ăn tối, nhân vật bí mật, đã gây ngạc nhiên cho họ trên đường đi, lấy bánh bẻ ra khiến họ nhận biết Chúa rồi Ngài biến mất khỏi tầm mắt họ. Trước đó họ đã ép Chúa Giê-xu ở lại với họ vì trời đã sắp tối ...

Read more

Vì Giê-xu Sống – Tường Khanh

Tựa đề: Vì Giê-xu Sống Sáng tác: Tường Khanh Trình bày: Duy Linh - Cadillac ...

Read more

Sống Trong Ngài

...

Read more

Because He Lives

...

Read more

He’s Alive

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2013

  Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2013 Mác 15:40-16:11 Những Nữ Môn Ðệ của Chúa Giê-xu “Cũng có những phụ nữ từ ..., trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ và của Giô-sê, và Sa-lô-mê, là những người đã theo và phục vụ Ngài khi còn ở Ga-li-lê, và nhiều phụ nữ khác ...” (câu 40-41). Câu hỏi suy ngẫm: Các nữ môn đệ của Chúa Giê-xu (15:40-41) đã góp phần phục vụ Chúa như thế nào (14:3-9; 15:41, 47; ...

Read more

Thánh Ca: Mừng Thay, Nô-el!

Tựa đề: Mừng Thay, Nô-el! Nguyên tác: I Love Him Lời: Stephen C. Foster (1826-1864) Nhạc: Daniel B. Tower Tài Liệu: London Hymn Book Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 506 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] I Love Him 1. Gone from my heart the world and all its charms; Now through the blood I’m saved from all alarms; Down at the cross my heart is bending l ...

Read more

Thơ Thái Trịnh: Phục Sinh Ca

Phục Sinh Ca “Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm” (Ma-thi-ơ 28:6) Anh em giờ tản lạc rồi Tôi về bến cá lần hồi nghề xưa Nhớ Người dạy dỗ sớm trưa Mà nghe lạnh lẽo gió mưa trong hồn. Bầu trời phủ bóng hoàng hôn Ba ngày Người chết lòng con u sầu Thật con không hiểu vì đâu Con Trời lại chịu khổ đau đoạn trường Không ngờ một sáng tinh sương Quanh ngôi mộ tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2013 Mác 15:21-39 Phá Bỏ Mọi Rào Cản  “Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới” (câu 38 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn phát hiện điều gì khi so sánh những sự kiện diễn ra trong sự chịu thống khổ của Chúa Giê-xu với lời tiên tri về sự hy sinh của Ðấng Cơ Ðốc được chép ở Ê-sai 53 và Thi Thiên 22? Ðiều gì đã xảy ra sau khi Chúa Giê-xu trút linh hồn (câu 38-39)? Những sự ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top