Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » January (Page 5)

Thánh Ca: Lăn Xa

Tựa đề: Lăn Xa Nguyên tác: Rolled Away Lời: Minnie A. Steele Nhạc: R.R. Brown Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 439 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Rolled Away 1. I remember when my burdens rolled away; I had carried them for years, night and day. When I sought the blessed Lord, And I took Him at His word, Then at once all my burdens rolled away. Refra ...

Read more

I Want Jesus to Walk With Me

Tựa đề: I Want Jesus to Walk With Me Trình bày: Edinburgh Academy Choir Final High School Choir Competition - Anh Quốc (2011) ...

Read more

The King Of Love My Shepherd Is

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/1/2013 Dân Số Kyù 13:27-33 Mặc Cảm “Châu Châu Ðá Voi”   “Chúng tôi thấy mình như con cào cào và chúng thấy chúng tôi cũng vậy”(câu 33b). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi vào Ðất Hứa ông Môi-se làm gì? Cái nhìn của 12 thám tử thế nào? Kết quả thế nào về thái độ của 12 thám tử sau khi do thám Ðất Hứa? Bạn học và áp dụng bài học này thế nào vào đời sống hằng ngày? Trong câu chuyện với n ...

Read more

Linh Cương: Hồn Thanh Xuân

Hồn Thanh Xuân Lại nghe chim gáy bên đồi Ngàn hoa nội cỏ bổng tươi trở về Dứt mùa đông lạnh lê thê Không gian dịu gió bốn bề lao xao Xuân đời ý đẹp duyên trao Trắng mây đầu núi, dạt dào sóng xanh Ngoái nhìn ngày tháng hư sinh Cõi buồn giã biệt bóng hình xưa xa Dặn lòng hát khúc thiên ca Hồn thanh xuân mãi, dù hoa héo tàn Phước ân Chúa đổ muôn vàn Đứng đây thấy cả huy hoàng tương lai. Tạ ơn Đấng đã an bài Đờ ...

Read more

Thánh Ca: Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc

Tựa đề: Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc Nguyên tác: Tựa đề: Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc Lời: Ê-sai 53:6 / Paul E. Carlson Nhạc: Paul E. Carlson Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 438 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy Chúng ta thảy đều như chiên đi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2013 2 Các Vua 6:8-17 Ðôi Mắt Ðức Tin   “Ðừng sợ. Vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao những kế hoạch hành quân của vua Sy-ri đều bị thất bại? Bị quân Sy-ri bao vây, Tiên tri Ê-li-sê thấy gì? Người đầy tớ của ông thấy gì? Sau khi Tiên tri Ê-li-sê cầu xin Chúa mở mắt đầy tớ của ông, có gì thay đổi? Có lúc nào trong đ ...

Read more

Mất Gì?

Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng chạy trốn qua Ta-rê-si để lánh khỏi mặt Ðức Chúa Trời. Người xuống đến Gia-phô... (Giô-na 1:3) Thay vì đi Ni-ni-ve giảng Lời Chúa theo lịnh của Ðức Chúa Trời, Giô-na không thích công việc đó nên xuống Gia-phô để trốn tránh nhiệm vụ. Có lúc, những người phục vụ Chúa muốn lánh trách nhiệm. Nhưng kết quả ra sao? Thái độ của Giô-na khiến ông bị thiệt hại gì? Ông đánh mất sự hiện diện ...

Read more

Thánh Ca: Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Tựa đề: Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian Nguyên tác: Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian Lời: Paul E. Carlson Nhạc: Paul E. Carlson [/one_half] [one_half_last] Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian Vì Đức Chúa Trời Yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, là Jê-sus; Hầu cho hễ ai tin, hễ ai tin, hễ ai tin Con ấy, Không bị hư mất bao giờ, Không bị hư mất bao giờ, Mà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2013 Thi Thiên 61:1-8 Tìm Thấy Nơi Trú Ẩn   “Vì Chúa là nơi trú ẩn của con, là ngọn tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù” (câu 3 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Khi sờn lòng, hoặc cảm thấy lẻ loi làm sao để bạn vượt qua? Trong tâm trạng đó, ông Ða-vít đã cầu nguyện với Ðức Chúa Trời những điều gì? Cuối cùng ông Ða-vít đã đưa lời cầu nguyện của ông đến đỉnh cao nào của đời sống? Bạn nh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top