Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2012 » November (Page 7)

Thánh Ca: Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi

Tựa đề: Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi Nguyên tác: O Zion Haste Tựa đề: Ớ Si-ôn, Hãy Mau Lên Lời: Mary A. Thompson (1834-1923), 1870 Nhạc: James Walch (1837-1901), 1876 Tài Liệu: The United Methodist Hymnal # 573 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 359 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] O Zion Haste 1. O Zion, haste, thy mission high fulfilling, to tell to all the ...

Read more

Charles Wesley – Ngàn Khúc Ngợi Ca

Charles Wesley (1707 – 1788) Ngàn Khúc Ngợi Ca Trong lịch sử của Hội Thánh Tin Lành khắp thế giới, có rất nhiều người viết thánh ca nổi tiếng; tuy nhiên ít có người nào để lại những ảnh hưởng sâu rộng trong và ngoài Hội Thánh như Mục sư Charles Wesley. Các sử gia Hội Thánh đã ghi nhận rằng Mục sư Charles Wesley là người đã có công lớn nhất trong việc dùng thánh ca để gây dựng và phát triển Hội Thánh. Sau 50 ...

Read more

Thánh Ca: Trách Nhiệm Giảng Tin Lành

Tựa đề: Trách Nhiệm Giảng Tin Lành Nguyên tác: Tựa đề: Trách Nhiệm Giảng Tin Lành Lời: Ông Văn Huyên, 1931 Nhạc: J. Foster Tài Liệu: H.C.F #28 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 358 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Trách Nhiệm Giảng Tin Lành 1. Ngày Chúa gần lắm, dám hẹn rày mai Tôi phải rao giảng, lao khổ nào nại Nguyền trải ...

Read more

Barabbas – Phần 9

Tác giả: Par Lagerkvist Người dịch: Hướng Dương [divide style="2"] Khi Ba-ra-ba trở về với các đồng bạn thường ngày, chúng thấy gã đã đổi khác đến nỗi chính chúng cũng khó nhận ra. Lẽ dĩ nhiên là các đồng bọn đi Giê-ru-sa-lem về có kể rằng lúc ấy thái độ gã thật kỳ cục. Nhưng chuyện đó thì không có gì đáng ngạc nhiên lắm, bởi vì gã đã bị giam quá lâu trong ngục và suýt nữa thì đã chết trên thập tự. Chuyện đ ...

Read more

Thánh Ca: Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân

Tựa đề: Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân Nguyên tác: Fishers of Men Tựa đề: Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân Lời: Harry D. Clarke, 1927 Nhạc: Harry D. Clarke, 1927 Tài Liệu: Pipebrook Choruses #117 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 357 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Fishers of Men 1. I will make you fishers of men Fishers of Men Fishers of Men I w ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top