Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2012 » September

Tiểu Sử Thánh Ca: How Great Thou Art

[video id="I5n4YQ3pCCE" type="youtube"] How Great Thou Art How Great Thou Art là một trong những bài thánh ca được nhiều người ưa thích nhất trên thế giới.  Tại Hoa Kỳ, vào năm 1974 How Great Thou Art đứng đầu danh sách những bài thánh ca được ưa chuộng.  Vào năm 2001, một cuộc thăm dò trong cộng đồng Tin Lành nói tiếng Anh khắp thế giới, How Great Thou Art được sắp hạng thứ hai trong những bài th ...

Read more

Thánh Ca: Gánh Lúa Về

Tựa đề: Gánh Lúa Về Nguyên tác: Bringing In The Sheaves Lời: Knowles Shaw, 1874 Nhạc: George A. Minor, 1880 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 325 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Bringing In The Sheaves 1. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, Sowing in the noontide and the dewy eve; Waiting for the harvest, and the time of reaping, ...

Read more

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (5/18)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa  Phần 5: Cô Liao Xinli (Đại Học Xiamen): Vật lý là một ngành khoa học thực nghiệm. Vì vậy, tôi nghĩ tôi phải gặp Chúa trước khi tôi tin Ngài. Một ngày kia, chị của tôi nói với tôi: “Thật ra, em nên cầu nguyện với Chúa khi em có nan đề.” Vì vậy tôi đã cầu nguyện vài lần, và Chúa đã lắng nghe. Thuyết Minh: Từ phong trào 4/5/1911, lý luận khoa học chiếm một vị trí cao trong giới ...

Read more

Thánh Ca: Mau Quăng Dây Cứu Sanh

Tựa đề: Mau Quăng Dây Cứu Sanh Nguyên tác: Throw Out the Life Line Tựa đề: Mau Quăng Dây Cứu Sanh Lời: Edwin S. Ufford, 1888 Nhạc: Edwin S. Ufford, 1888 Hòa âm: George C. Stebbins Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 324 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Throw Out the Life Line 1. Throw out the lifeline across the dark wave; There is a brother who ...

Read more

Thánh Ca: Lo Vực Người Luân Vong

Tựa đề: Lo Vực Người Luân Vong Nguyên tác: Rescue the Perishing Tựa đề: Lo Vực Người Luân Vong Lời: Fanny J. Crosby, 1870 Nhạc: William H. Doane, 1870 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 323 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Lo Vực Người Luân Vong 1. Lo vực người đang luân vong Sẵn vớt kẻ giữa dòng Vì thương xót giúp c ...

Read more

Barabbas – Phần 5c

Tác giả: Par Lagerkvist Người dịch: Hướng Dương [divide style="2"] Sau câu hỏi của gã thợ gốm, người ấy giải thích rằng mình thật đã chết, nhưng ông thầy giảng đạo người Ga-li-lê tức là Thầy họ, đã khiến mình sống lại. mặc dầu đã nằm trong mộ bốn ngày rồi, sức lực thể xác và tinh thần của mình vẫn như trước; không có gì thay đổi về phương diện đó. Trong việc ấy, Thầy họ đã biểu dương năng lực và quyền uy củ ...

Read more

Thánh Ca: Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Tựa đề: Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay Nguyên tác: I Love to Tell the Story Tựa đề: Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay Lời: Katherine Hankey, 1866 Nhạc: William G. Fischer, 1869 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 322 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay 1. Lòng ưa thuật chuyện tích rất ...

Read more

Cho Tôi Chia Xẻ Niềm Tin – Chương 12

CHƯƠNG 12 NHỮNG ÐIỀU KHÓ HIỂU  Như đã nhấn mạnh trong những chương trước, chúng ta chỉ là con người hữu hạn và có nhiều điều liên quan đến Thượng Ðế nằm ngoài khả năng lý luận của chúng ta; phần lớn là những điều chúng ta không cần, hay không có quyền biết đến. Tuy nhiên, có một vài điều Thượng Ðế muốn chúng ta biết, mặc dầu chúng ta không thể thấu hiểu hay giải thích được. Trong chương nầy, chúng ta sẽ nhì ...

Read more

Thánh Ca: Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi

Tựa đề: Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi Nguyên tác: Speak, Lord, to Me Tựa đề: Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi Lời: Frances R. Havergal, 1836-1879 Nhạc: Robert Schumann, 1839 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 321 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi 1. Lạy Chúa hãy phán với tôi từng tiếng Hầu tôi rao ra ti ...

Read more

Thánh Ca: Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha

Tựa đề: Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha Nguyên tác: Victory Through Grace Tựa đề: Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha Lời: Franny J. Crosby, 1890 Nhạc: John R. Sweney, 1837-1899 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 320 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Victory Through Grace 1. Conquering now and still to conquer, rideth a King in His might; Leading the ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top