Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2012 » August (Page 2)

Thánh Ca: Đi Từng Bước

Tựa đề: Đi Từng Bước Nguyên tác: Step By Step Tựa đề: Đi Từng Bước Lời: Albert B. Simpson Nhạc: Albert B. Simpson Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 291 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Step By Step 1. ’Tis so sweet to walk with Jesus, Step by step and day by day; Stepping in His very footprints, Walking with Him all the way. Refrain Step by st ...

Read more

Lòng Nhân Ái Lạ Lùng

Lòng nhân ái lạ lùng (Thi-thiên 17:7) Khi chúng ta giúp đỡ với tấm lòng, chúng ta giúp thật rời rộng; tuy nhiên chúng ta thường thú nhận rằng mình thất bại về phương diện đó. Ðối với vị Thầy và Chúa của chúng ta thì không phải như vậy; ân điển Chúa ban đều đi đôi với lòng yêu thương của Ngài.  Chúa không ban cho chúng ta thịt nguội, bánh thừa từ bàn ăn sang trọng của Chúa, nhưng Ngài nhúng những mẫu bánh nh ...

Read more

Thánh Ca: Nương Cánh Vĩnh Sinh

Tựa đề: Nương Cánh Vĩnh Sinh Nguyên tác: Leaning on the Everlasting Arms Tựa đề: Nương Cánh Vĩnh Sinh Lời: Eli­sha A. Hoff­man, 1839-1929 Nhạc: An­tho­ny J. Sho­wal­ter Tài Liệu: The Glad Evan­gel for Re­viv­al, Camp, and Evan­gel­is­tic Meet­ings (Dal­ton, Georg­ia: A. J. Sho­wal­ter & Com­pa­ny, 1887). Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 290 Audio credit: Đèn Linh Ministry [div ...

Read more

Thánh Ca: Kết Hữu Với Jesus

Tựa đề: Kết Hữu Với Jesus Nguyên tác: I Heard the Voice of Jesus Say Tựa đề: Kết Hữu Với Jêsus Lời: Horatius Bonar, 1808-1899 Nhạc: May Agnew Stephens, 1903 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #277 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 289 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] I Heard the Voice of Jesus Say 1. I heard the voice of Jesus say, "Come unto Me and rest; La ...

Read more

Hãy Ca Hát

Hỡi kẻ son sẻ, hãy ca hát (Ê-sai 54:1) Dầu chúng ta có lúc đã kết quả một ít cho Chúa, có lần đã hy vọng cùng niềm vui rằng mình là cây mà chính tay phải Chúa đã trồng, lắm lúc chúng ta vẫn thấy mình son sẻ: cầu nguyện thì không có sức sống; tình thương thì nguội lạnh; đức tin thì yếu đuối; tất cả ân tứ trong vườn lòng chúng ta đều héo mòn, giảm sút. Chúng ta giống như những đóa hoa bị phơi dưới mặt trời ga ...

Read more

Thánh Ca: Danh Lạ Lùng

Tựa đề: Danh Lạ Lùng Nguyên tác: Take the Name of Jesus with You Lời: Ly­dia O. Bax­ter, (1870) Nhạc: W. How­ard Doane Tài Liệu: Pure Gold, by W. How­ard Doane and Ro­bert Low­ry (New York: Big­low & Main, 1871) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 288 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Take the Name of Jesus with You 1. Take the name of Jesus with you, ...

Read more

You Are My All In All

Tựa Đề: You Are My All In All Tác giả: Dennis Jernigan [divide style="2"] You Are My All In All You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all Seeking You as a precious jewel Lord, to give up I'd be a fool You are my all in all Jesus, Lamb of God Worthy is Your name Jesus, Lamb of God Worthy is Your name Taking my sin, my cross, my shame Rising up again I bless You ...

Read more

Thánh Ca: Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi

Tựa đề: Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi Nguyên tác: Thou Thinkest, Lord, of Me / Amid the Trials Which I meet Tựa đề: Chúa Nhớ Đến Tôi Lời: E. D. Mund Nhạc: Edmund S. Lorenz (1854-1942) - s.1854 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 287 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Amid the Trials Which I meet 1. Amid the trials which I meet, Amid the thorns that p ...

Read more

Cho Tôi Chia Xẻ Niềm Tin – Chương 7

Phần Ba CHƯƠNG 7 NHƯNG … Thật tình mà nói, tôi không quá lạc quan để hy vọng rằng ai đọc đến chương nầy cũng đã có lần cầu nguyện mời Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng để được cứu. Có thể bạn đã hoàn toàn đồng ý những điểm chúng ta bàn trước đây, nhưng muốn tìm hiểu thêm trước khi quyết định. Có thể bạn đã có một vài câu hỏi về sự cứu rỗi dựa vào dòng máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn có thể đã tự hỏi: “Tại sao s ...

Read more

Thánh Ca: Ai Tuyệt Vọng

Tựa đề: Ai Tuyệt Vọng Nguyên tác: Come, Ye Disconsolate Tựa đề: Ai Tuyệt Vọng Lời: Thomas Moore (1779-1852), 1816 Nhạc: Samuel Webbe Sr. (1740-1816), 1792 Tài Liệu: Thom­as Moore, Sac­red Songs, 1816. Sam­u­el Webbe, Sr., Col­lect­ion of Mo­tetts or An­ti­phons (Lon­don: 1792) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 286 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Come, ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top