Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2012 » May

Thánh Ca: Trông Mong Thiên Ân

Tựa đề: Trông Mong Thiên Ân Nguyên tác: Bring Your Vessels, Not a Few Tựa đề: Chờ Mong Thiên Ân Lời: Lelia Naylor Morris (1862-1929), 1912 Nhạc: Lelia Naylor Morris (1862-1929), 1912 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 203 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Bring Your Vessels, Not a Few 1. Are you longing for the fullness Of the blessing of the Lo ...

Read more

Phục Vụ Chúa

Ai đang ở địa vị nào lúc được kêu gọi, hãy cứ ở địa vị đó (I Cô-rinh-tô 7:20) Một số người có quan niệm khá sai lầm rằng cách thức duy nhất để họ có thể sống cho Ðức Chúa Trời là phải trở thành mục sư, giáo sĩ hoặc những người dạy Kinh Thánh. Than ôi, nếu như thế biết bao người sẽ mất cơ hội tôn vinh Ðấng Chí Cao. Thưa bạn thân mến, điều quan trọng không phải là chức vụ, nhưng là lòng sốt sắng nhiệt thành; ...

Read more

Thánh Ca: Cơn Mưa Phước Lành

Tựa đề: Cơn Mưa Phước Lành Nguyên tác: There Shall Be Showers of Blessing Tựa đề: Cơn Mưa Phước Lành Lời: Daniel W. Whittle, 1883 Nhạc: James McGranahan, 1883 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 202 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] There Shall Be Showers of Blessing 1. There shall be showers of blessing: This is the promise of love; There shall ...

Read more

Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm

Nhạc và lời:  Nguyễn Đình Thôn Trình bày:  Kinh Kha ...

Read more

Thánh Ca: Đứng Trên Lời Hứa

Tựa đề: Đứng Trên Lời Hứa Nguyên tác: Standing on the Promise Lời: Russell Kelson Carter Nhạc: Russell Kelson Carter Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 201 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Standing on the Promise 1. Standing on the promises of Christ my King, Through eternal ages let His praises ring, Glory in the highest, I will shout and sing, Standing ...

Read more

Thánh Ca: Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi

Tựa đề: Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi Nguyên tác: Tựa đề: Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi / Lời Hứa Qúi Báu Lời: Nathaniel Niles, s. 1835 Nhạc: Philip P. Bliss, 1838-1876 Tài Liệu: Sun­shine for Sun­day Schools, 1873. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 200 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Precious Promise 1. Precious promise God has given To the weary passerby, On the ...

Read more

Thánh Ca: Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh

Tựa đề: Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh Nguyên tác: In the Cross of Christ I Glory Tựa đề: Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh Lời: John Bowring, 1825 Nhạc: Ithamar Conkey, 1851 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 199 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] In the Cross of Christ I Glory 1. In the cross of Christ I glory, Towering o’er the wrecks of ti ...

Read more

Thánh Ca: Tại Thập Giá Bình Yên

Tựa đề: Tại Thập Giá Bình Yên Nguyên tác: I Am Resting at the Cross Tựa đề: Tại Thập Giá Bình Yên Lời: W. McDonald, 1820 Nhạc: William Gustavus Fischer, 1870 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 198 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] I Am Resting at the Cross 1. To the cross of Christ, my Saviour, I had brought my weary soul, Burden’d, faint, and b ...

Read more

Thánh Ca: Khá Chăm Xem Jesus

Tựa đề: Khá Chăm Xem Jesus Nguyên tác: Fix Your Eyes Upon Jesus Tựa đề: Khá Chăm Xem Jêsus Lời: Daniel W. Whittle, 1877 - But hiệu W. W. D. Nhạc: James McGranahan, 1840-1907 Tài Liệu: Điệp Khúc Thánh Ca Fix Your Eyes Upon Jesus Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 197 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Fix Your Eyes Upon Jesus Jesus who on the cross did die, ...

Read more

Holy Spirit Rain Down

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top