Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2012 » April (Page 3)

Thánh Chúa Siêu Việt

Tựa Đề: How Great Thou Art Nguyên Tác:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Trình Bày:  Carrie Underwood Video: CBS - Dick Clark Productions Inc. [divide style="2"] Thánh Chúa Siêu Việt Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Khắp khắp đó đây, q ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân

Tựa đề: Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân Nguyên tác: Christ Receiveth Sinful Men Lời: Erd­mann Neu­meis­ter Nhạc: James McGranahan - The Gos­pel Male Choir (Cin­cin­na­ti, Ohio: The John Church Co., 1883) Tài Liệu: Evan­gel­isch­er Nach­klang (Ham­burg, Ger­ma­ny: 1718). Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 161 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Christ Receiveth S ...

Read more

Tàu Tin Lành

Lược Sử Về Tàu Tin Lành Lời Ban Biên Tập: Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc bài Lược Sử Về Tàu Tin Lành ôn lại vài nét về việc dùng tàu thuyền để truyền bá Tin Lành tại Việt Nam. Bài viết lược trích từ bản thảo của bộ Lịch  Sử Tin Lành Việt Nam gồm nhiều tập đang được biên soạn. [divide style="2"] Việt Nam là quốc gia nằm bên bờ Thái Bình Dương.  Bờ biển Việt Nam từ Móng Cái đến Hà Tiên dài hơn 3 ...

Read more

Thánh Ca: Giê-xu Kêu Gọi Mọi Người

Tựa đề: Giê-xu Kêu Gọi Mọi Người Nguyên tác: Softly and Tenderly (1880) Lời: William Lamartine Thompson (1847-1909) Nhạc: William Lamartine Thompson (1847-1909) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 160 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Softly and Tenderly 1. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me; see, on the portals he's waiting a ...

Read more

Tín Lý Căn Bản – Bài 4: Cha Toàn Năng

Bài thứ 4.   Toàn Năng Bản Tín Điều Các Sứ Đồ xác nhận niềm tin nơi Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng. Chữ toàn năng đưa chúng ta đến một điều căn bản mà Kinh Thánh dạy về Đức Chúa Trời: Ngài là chúa tể, là vua, là đấng toàn quyền uy, cai trị cả vũ trụ này. Các Thi Thiên trong Kinh Thánh Cựu ước như 93, 96, 97, 99 và 103 ca ngợi Chúa là Đấng Toàn Năng. Nhiều người khi nói đến quyền tể trị của Chúa không hiểu n ...

Read more

Thánh Ca: Ân Ái Jesus Kêu Tôi

Tựa đề: Ân Ái Jesus Kêu Tôi Nguyên tác: Today Thy Mercies Call Me Tựa đề: Ơn Chúa Jêsus Kêu Tôi Lời: Oswald Allen, 1816-1878 Nhạc: David Jenkins, 1849-1915 Hòa âm: William M. Runyan Tài Liệu: Hymns of the Christ­ian Life (Lon­don: Nis­bet, 1861), p. 102. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 159 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Today Thy Mercies Call Me 1. ...

Read more

Thánh Ca: Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc

Tựa đề: Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc Nguyên tác: Come, Thou Weary Tựa đề: Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc Lời: S. C. Morgan Nhạc: Ira D. Sankey, 1840-1908 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 158 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Come, Thou Weary 1. Come, thou weary, Jesus calls thee To His wounded side; "Come to me," saith He, "and ever Safe abide." 2. Seekin ...

Read more

Thánh Ca: Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Tựa đề: Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay Nguyên tác: Come to Jesus Lời: E. O. Excell (1851-1921) Nhạc: E. O. Excell (1851-1921) Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 157 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay 1. Nay Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời, Xin hãy mau mau nhận lời; Chúa Jê-sus lưu huyết chuộc muôn ...

Read more

Thánh Ca: Một Jesus

Tựa đề: Một Jesus Nguyên tác: Jesus Only Lời: Al­bert B. Simp­son, (1890) Nhạc: James H. Burke Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 156 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Jesus Only 1. Jesus only is our message, Jesus all our theme shall be; We will lift up Jesus ever, Jesus only will we see. Refrain Jesus only, Jesus ever, Jesus all in all we sing ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Kinh Âm Nhạc

Tựa đề: Thánh Kinh Âm Nhạc Nguyên tác: The Music of God's Word Lời: Flora Kirkland Nhạc: George Stebbins Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 155 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The Music of God's Word 1. In the deep, deep waves of sorrow, ‘Mid the strong, swift tides of grief, Hark, a sound of hav’nly music, Bringing sweet and sure relief! Refrain: Preci ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top