Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2012 » March

Gô-gô-tha

Chỗ gọi là chỗ Sọ (Lu-ca 23:33) Ngọn đồi an ủi là ngọn đồi Gô-gô-tha; ngôi nhà phục hòa được cất bằng gỗ của thập tự giá; đền thờ của phước hạnh thiên đàng được lập nên trên tảng đá nứt ra – là tảng đá bị chẻ hai vì ngọn giáo đã đâm thủng hông Ngài. Không có khung cảnh nào trong thánh sử khiến cho linh hồn vui mừng bằng thảm kịch trên đồi Gô-gô-tha. Thật vậy, ánh sáng đã lóe ra từ giờ ngọ tối như nửa đêm củ ...

Read more

Thánh Ca: Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi

Tựa đề: Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi Nguyên tác: Spirit of God, Descend upon My Heart Tựa đề: Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi Lời: George Croly, 1780-1860 Nhạc: Frederick C. Atkinson, 1841-1897 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 142 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Spirit of God, Descend upon My Heart 1. Spirit of God, who dwells within my h ...

Read more

Barabbas – Phần 1

Barabbas Tác giả: Par Lagerkvist Người dịch: Hướng Dương [divide style="2"]  Phần 1: Ai ai cũng biết là người ta đã đóng đinh người ấy cùng với hai kẻ khác. Người ta cũng biết những ai đã quây quần chung quanh người ấy: Mary mẹ người, Mary Ma-đơ-len, Vê-rô-ních, Si-môn ở Xy-ren, kẻ đã vác cây thập tự, và Giô-sép ở A-ri-ma-thê, kẻ sẽ chôn cất người ấy. Tuy nhiên, hơi thấp hơn về phía chân đồi còn có một ngườ ...

Read more

Thánh Ca: Hà Hơi Linh

Tựa đề: Hà Hơi Linh Nguyên tác: Breathe Upon Us Lời: Russell K. Carter (1891) Nhạc: Russell K. Carter (1891) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 141 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Breathe Upon Us 1. Breathe upon us, Lord, from Heaven, Fill us with the Holy Ghost; Promise of the Father given, Send us now a Pentecost. Refrain: Breathe upon us, breathe upo ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

Tựa đề: Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa Nguyên tác: Our Blest Redeemer Tựa đề: Jêsus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa Lời: Harriet Auber, 1773-1862 Nhạc: John B. Dykes, 1823-1876 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 140 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Our Blest Redeemer 1. Our blest Redeemer, ere He breathed His tender last farewell, A Guide, a Comfort ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Tựa đề: Thánh Linh Ngự Vào Lòng Nguyên tác: Holy Spirit, While We Bend Lời: G. W. Craffs Nhạc: John P. Hillis (1904) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 139 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Holy Spirit, While We Bend 1. Holy Spirit, while we bend, Graciously on us descend; Like a gentle dove appear To each waiting spirit here. 2. Holy Spirit, come within, ...

Read more

Thánh Ca: Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

Tựa đề: Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang Nguyên tác: Holy Ghost, With Light Divine Tựa đề: Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang Lời: Row­land Hill (1744-1833) / Andrew Reed, 1817 Nhạc: Edwin P. Parker, s. 1836 Tài Liệu: Psalms and Hymns, 1783 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 138 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Holy Ghost, With Light Divine 1. ...

Read more

Tín Lý Căn Bản – Bài 3: Cha

Câu đầu tiên của Bản Tín Điều các Sứ Đồ là: Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, Đấng Sáng Tạo nên trời đất. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về chữ Cha. Điều đầu tiên người tin Chúa nhận thấy là trong gia đình của Chúa, tất cả người tin Chúa đều là con của Chúa. Chúa là Cha. Đây chính là điều làm cho Cơ Đốc giáo khác với các tôn giáo khác. Khi xưng Chúa là Cha, người tín hữu nhận mình là con và thưa c ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Linh Dẫn Dắt

Tựa đề: Thánh Linh Dẫn Dắt Nguyên tác: Holy Spirit, Faithful Guide Lời: Marcus M. Wells - 1858, (1815-1895) Nhạc: Marcus M. Wells - 1858, (1815-1895) Tài liệu: New York Mu­sic­al Pi­o­neer Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 137 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Holy Spirit, Faithful Guide 1. Holy Spirit, faithful Guide, ever near the Christian’s side; Gen ...

Read more

Thánh Ca: Đầy Lòng Tôi

Tựa đề: Đầy Lòng Tôi Nguyên tác: Fill Me Now Lời: El­wood H. Stokes (1879) Nhạc: John R. Swe­ney (1879) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 136 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Fill Me Now 1. Hover o’er me, Holy Spirit, Bathe my trembling heart and brow; Fill me with Thy hallowed presence, Come, O come and fill me now. Refrain Fill me now, fill me now, Je ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top