Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2012 » January (Page 6)

Thánh Ca: Niềm Vui Cho Trần Gian

Tựa đề: Niềm Vui Cho Trần Gian Nguyên tác: Joy to the World! Lời: Isaac Watts Nhạc: George Frideric Handel Hòa âm: Lowell Mason [divide style="2"] Joy to the World! Lời Anh: Isaac Watts 1. Joy to the world! the Lord is come: Let earth receive her King; Let every heart prepare him room, And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven,and heaven and nature sing. 2. Joy to the earth! the Savio ...

Read more

Thánh Ca: Thiên Thần Hòa Ca

Tựa đề: Thiên Thần Hòa Ca Nguyên tác: Hark! The Herald Angels Sing Lời: Charles Wesley Nhạc: Felix Mendelssohn Hòa âm: William H. Cummings Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Kìa! Thiên Binh Cùng Trổi Hát Lời Việt: Vĩnh Phúc - Thiên Thần Hòa Ca Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 53 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Hark! The Herald Angels Sing 1. Hark! The ...

Read more

Thánh Ca: Quanh Đêm Luôn Ngày

Tựa đề: Quanh Đêm Luôn Ngày Nguyên tác: His Yoke Is Easy Tựa đề: Dòng Bình Tịnh Lời: Thi Thiên 23 Nhạc: Ralph E. Hudson (1843-1901) Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 52 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] His Yoke Is Easy 1. The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me down to lie In pastures green He leadeth me The quiet waters by. Re ...

Read more

Đọc Kinh Thánh

Đọc Kinh Thánh Cựu Ước ·       Sáng Thế Ký ·       Xuất Ê-díp-tô Ký ·       Lê-vi Ký ·       Dân Số Ký ·       Phục Truyền Luật Lệ Ký ·       Giô-suê ·       Các Quan Xét ·       Ru-tơ ·       I Sa-mu-ên ·       II Sa-mu-ên ·      I Các Vua ·      II Các Vua ·      I Sử Ký ·      II Sử Ký ·      Ê-xơ-ra ·      Nê-hê-mi ·      Ê-xơ-tê ·      Gióp ·      Thi Thiên ·      Châm Ngôn ·      Truyền Đạo ·      Nhã ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top