Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2012 » January (Page 5)

Thánh Ca: Không Chỗ Trong Quán

Tựa đề: Không Chỗ Trong Quán Nguyên tác: No Room in the Inn Lời: A. L. Skilton (1891) Nhạc: E. Grace Updegraff (1891) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 63 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] No Room in the Inn 1. No beautiful chamber, No soft cradle bed, No place but a manger, Nowhere for His head; No praises of gladness, No thought of their sin, No glory ...

Read more

Thánh Ca: Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Tựa đề: Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh Nguyên tác: O Little Town of Bethlehem Tựa đề: Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh Lời: Philips Brooks, 1868 Nhạc: Dân Ca Na-uy Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 62 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] O Little Town of Bethlehem 1. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie! Above thy deep and d ...

Read more

Thánh Ca: Hỡi Bết-lê-hem Nhỏ Bé

Tựa đề: Hỡi Bết-lê-hem Nhỏ Bé Nguyên tác: O Little Town of Bethlehem Lời: Phill­ips Brooks Nhạc: Lewis H. Red­ner [divide style="2"] O Little Town of Bethlehem Lời Anh: Phill­ips Brooks 1. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie! Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by. Yet in thy dark streets shineth the everlasting Light; The hopes and fears of all the years are met in thee ...

Read more

Thánh Ca: Thoạt Đến Đêm Nọ

Tựa đề: Thoạt Đến Đêm Nọ Nguyên tác: It Came Upon the Midnight Clear Lời: Richard Storrs Willis Nhạc: Edmund H. Sears [divide style="2"] It Came Upon the Midnight Clear Lời Anh: Richard S. Willis 1. It came upon the midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold: "Peace on the earth, good will to men, from heaven's all-gracious King." The world in ...

Read more

Thánh Ca: Đêm Yên Lặng

Tựa đề: Đêm Yên Lặng Nguyên tác: Stille Nacht Lời: Joseph Mohr Nhạc: Franz Xaver Gruber [divide style="2"] Stille Nacht Lời Đức: Joseph Mohr 1. Stille Nacht, heilige Nacht, Alles schläft; einsam wacht Nur das traute hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh! Schlaf in himmlischer Ruh! 2. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht Durch der Engel Halleluja, Tönt es ...

Read more

Thánh Ca: Cứu Chúa Siêu Việt

Tựa đề: Cứu Chúa Siêu Việt Nguyên tác: Our Great Savior Tựa đề: Cứu Chúa Siêu Việt Lời: John Wilbur Chapman, 1910 Nhạc: Rowland H. Prichard, 1830 Tài Liệu: Hymns of Christian Life (1936) #227 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 429 [divide style="2"][one_half] Our Great Savior 1 Jesus! what a friend for sinners! Jesus! lover of my soul; Friends may fail me, foes assail me, He, my Savior, makes me wh ...

Read more

Thánh Ca: Bài Ca Máng Cỏ

Tựa đề: Bài Ca Máng CỏBài Ca Máng Cỏ - Away in a Manger - là một thánh ca giáng sinh nổi tiếng. Bài hát được xuất bản lần đầu vào năm 1885 tại Philadelphia trong cuốn Little Children’s Book for Schools and Families; đây là một tài liệu Trường Chúa Nhật của Hội Thánh Tin Lành Lutheran Hoa Kỳ. Sau đó, bài thánh ca được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng nói tiếng Anh khắp thế giới. Theo kết quả cuộc thăm dò củ ...

Read more

Thánh Ca: Kíp Đến Tôn Thờ

Tựa đề: Kíp Đến Tôn Thờ Nguyên tác: Angels from the Realms of Glory Lời: James Montgomery (1771-1854) Nhạc: Henry Smart (1813-1879) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 57 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Angels from the Realms of Glory 1. Angels from the realms of glory, Wing your flight o’er all the earth; Ye who sang creation’s story Now proclaim Messia ...

Read more

Thánh Ca: Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Tựa đề: Kỷ Nguyên Thanh-Bình Nguyên tác: You May Have a Joy of Bells Tựa đề: Kỷ Nguyên Thanh Bình Lời: J. Edward Ruark Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1889 Tài Liệu: The Gospel in Song, 1926 (Timeless Truths) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 56 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] You May Have a Joy of Bells 1 You may have the joy-bells ringing in your heart ...

Read more

Thánh Ca: Cùng Đến Thờ Chúa

Tựa đề: Cùng Đến Thờ Chúa Nguyên tác: Adeste Fideles Lời: Latin - Khuyết Danh Nhạc: John Francis Wade Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Hỡi Môn Đồ Trung Tín Lời Việt: Vĩnh Phúc - Cùng Đến Thờ Chúa [divide style="2"] Lời Latin: Adeste Fideles 1. Adeste fideles læti triumphantes, Venite, venite in Bethlehem. Natum videte Regem angelorum: Venite adoremus, Venite adoremus, Venite adoremus. Dominum. 2. Deum de ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top