Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2012 » January (Page 2)

Hồn Ngợi Khen Chúa

Tựa đề: Hồn Ngợi Khen Chúa Tác giả: Carl Gustav Boberg Trình bày:  Haghim Địa điểm: Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Việt Nam July 2, 2011 - Crystal Cathedral,  Garden Grove, CA. ...

Read more

Ngài Là Chốn Nương Thân

Tác giả:  Michael Ledner Trình bày: Scot Chatham Hickory Grove Baptist Church Charlotte, North Carolina ...

Read more

Thánh Ca: Vua Chăn Nuôi

Tựa đề: Vua Chăn Nuôi Nguyên tác: The King of Love My Shepherd Is Tựa đề: Vua Yêu Thương Chăn Giữ Tôi Lời: Henry W. Baker, 1868 Nhạc: John B. Dykes, 1868 Tài Liệu: Lutheran Worship #412 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 78 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The King of Love My Shepherd Is 1. The King of love my shepherd is, Whose goodness faileth never; I ...

Read more

Tết Con Rồng

Tết năm nay là Tết con rồng. Mặc dầu rồng được nhắc đến rất nhiều trong sách vở nhưng trong mười hai con giáp, rồng không phải là loài vật có thật. Trong văn hóa Á Đông, rồng được dùng làm biểu tượng của vua.  Chử long trong tiếng Hán Việt chỉ về vua.  Long nhan: mặt vua, long bào: áo của vua, long thể: thân thể của vua, long sàng: giường của vua, ....  Vua là bậc quyền quý cai trị trên toàn dân. Nhắc đến r ...

Read more

Thánh Ca: Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Tựa đề: Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời Nguyên tác: Yesterday, Today, And Forever Lời: Albert B. Simpson (1890) Nhạc: James H. Burke (1890) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 77 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Yesterday, Today, And Forever 1. O how sweet the glorious message simple faith may claim Yesterday, today, forever Jesus is the same. Still He ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Không Đổi Dời

Tựa đề: Jesus Không Đổi Dời Nguyên tác: The Unchanged Healer Lời: R. Kelso Carter (1886) Nhạc: R. Kelso Carter (1886) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 76 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The Unchanged Healer 1. Jesus, Thou ever art the same, Today and yesterday are one; The glories of Thy mighty name Forever mark God's risen Son. Refrain For me the Lor ...

Read more

Thánh Ca: Nô-ên Đêm Vui Thoả

Tựa đề: Nô-ên Đêm Vui Thoả Nguyên tác: Tựa đề: Nô-Ên Đêm Vui Thỏa Lời: Mục sư Ông Văn Trung, 1934 Nhạc: Wm. B. Branbury, 1816-1868 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 75 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Nô-Ên Đêm Vui Thỏa 1. Nơi Bết-lê-hem trong Giu-đa Canh khuya Chúa Jêsus sanh ra Bỏ nơi thiên đàng ngôi quang vinh Ch ...

Read more

Thánh Ca: Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Tựa đề: Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca Nguyên tác: Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca Lời: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1948) Nhạc: Khuyết Danh [/one_half] [one_half_last] Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca 1. Ồ lạ lùng dường nào! nghe xa xa, Du dương bổng trầm điệu Thần ca; Rền bầu trời giai vận thánh thót thay: "Ha-lê-lu-gia” trời vang dậy. Lặng yên nghe thiên binh cất tiếng thanh, Hoan ca Cứu Chúa Christ giáng ...

Read more

Thánh Ca: Nô-ên Đầu Tiên

Tựa đề: Nô-ên Đầu Tiên Nguyên tác: The First Noel Lời Anh: Carols Ancient and Modern (1823) và Gilbert and Sandys Carols (1833). Lời Việt: Ban Nhuận Chánh Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1948) Nhạc: Dân Ca Anh [divide style="2"] Lời Anh: Carols Ancient and Modern (1823) The First Noel 1. O well, O well, the Angels did say To shepherds there in the fields did lay; Late in the night a-folding their shee ...

Read more

Thánh Ca: Thiên Đàng Chung Vui

Tựa đề: Thiên Đàng Chung Vui Nguyên tác: Thiên Đàng Chung Vui Lời: Mục sư Ông Văn Trung Nhạc: Khuyết Danh [/one_half] [one_half_last] Thiên Đàng Chung Vui 1. Thiên đàng chung vui Con Chúa ra đời đêm thánh, Đêm hiển vinh đêm hòa bình; Con Trời thương ta không quản ngôi vàng cao cả, Ngài xuống trần gian cứu ta. Điệp Khúc: Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh, Chúc mừng Hài nhi đem đến kỷ nguyên thanh bình; Ồ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top