Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2011 » November (Page 2)

Thánh Ca: Hiến Vương Miện

Tựa đề: Hiến Vương Miện Nguyên tác: Crown Him with Many Crowns Lời: Matthew Bridges Nhạc: George Job Elvey (1816–1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 10 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Crown Him with Many Crowns 1. Crown Him with many crowns, The Lamb upon His throne; Hark! How the heav’nly anthem drowns All music but its own! Awake, my soul and sin ...

Read more

Thánh Ca: Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Tựa đề: Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối Nguyên tác: Oh, Could I Speak the Matchless Worth Tựa đề: Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối Lời: Samuel Medley, 1738-1799 Nhạc: W. A. Mozart, 1756-1791 Hòa âm: Low­ell Ma­son, 1836 Tài Liệu: Hymns: The Pub­lic Wor­ship and Pri­vate De­vo­tions of True Christ­ians, As­sist­ed in some Thoughts and Verse; Prin­ci­pal­ly Drawn from Se­lect Pass­ag­es of the Word of God, 1789 (en­larg ...

Read more

Thánh Ca: Ngợi Danh Giê-xu Rất Oai Quyền

Tựa đề: Ngợi Danh Giê-xu Rất Oai Quyền Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus' Name Lời: Edward Perronet Nhạc: Oliver Holden [divide style="2"] All Hail the Power of Jesus' Name Lời Anh: Edward Perronet 1. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all. 2. Ye chosen seed of Israel ...

Read more

Thánh Ca: Ca Cảm Tạ

Tựa đề: Ca Cảm Tạ Nguyên tác: Nun dank­et al­le Gott Tựa đề: Ca Cảm Tạ Lời: Martin Rinkart, 1648 Nhạc: Johann Gruger, 1647 Hòa âm: Fe­lix Men­dels­sohn, 1840 Lời Anh: Ca­ther­ine Wink­worth, 1856. Tài Liệu: Prax­is Pi­e­ta­tis Mel­i­ca, by Jo­hann Crü­ger (Ber­lin, Ger­ma­ny: 1647) [divide style="2"] Lời Đức 1. Nun danket alle Gott Mit Herzen, Mund und Händen, Der große Dinge tut An uns und allen Enden, Der ...

Read more

Thánh Ca: Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tựa đề: Thành Tâm Tôn Vua Thánh Nguyên tác: O Worship the King Tựa đề: Thành Tâm Tôn Vua Thánh Tác giả: Wil­liam Kethe (Ge­ne­van Psalt­er of 1561) Lời Anh: Robert Grant (1785-1838) Nhạc: Francis J. Haydn (1732-1809) Hòa âm: Wil­liam Gar­din­er, Sac­red Mel­o­dies (Lon­don: 1815) Tài Liệu: Wil­liam Kethe in the Ge­ne­van Psalt­er of 1561. [divide style="2"] Lời Anh cổ - dịch từ nguyên tác Thụy Sĩ O Worship ...

Read more

Thánh Ca: Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tựa đề: Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng Nguyên tác: All People that on Earth Do Dwell Tựa đề: Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng Lời: William Kethe, Thế kỷ 16 Nhạc: Louis Bourgeols, 1551 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 5 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] All People that on Earth Do Dwell 1 All people that on earth do dwell, Sing to the L ...

Read more

Thánh Ca: Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!

Tựa đề: Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài! Nguyên tác: Hallelujah to Thy Name Tựa đề: Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài Lời: Henry Ostrom (1962-1941) - Bút hiệu: George Walker Whitcomb Nhạc: Charles Howard Marsh (1886-1956) Tài Liệu: The Tabernacle Hymns, by Daniel B. Towner & Arthur W. McKee (Chicago, Illinois: Tabernacle Publishing Company, 1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 4 Aud ...

Read more

Thánh Ca: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tựa đề: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế Nguyên tác: The God of Abraham Praise Lời: Thomas Olivers (1725-1799) trích từ thánh ca Do Thái: The Yigdal of Daniel ben Judah Nhạc: Giai điệu Do Thái. Hòa âm: Mayer Lyon (1751-1797). Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 3 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The God of Abraham Praise 1. The God of Abraham praise, who reigns en ...

Read more

Thánh Ca: Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tựa đề: Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng Nguyên tác: Praise to the Lord, the Almighty Lời: Joachim Neander (1680) Dịch Anh ngữ: Catherine Winkworth (1863) Nhạc: Stralsund Gesangbuch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 2 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Praise to the Lord, the Almighty 1. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation! O my soul, prai ...

Read more

Thánh Ca: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Tựa đề: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai Nguyên tác: Come, Thou Almighty King Lời: Charles Wesley Nhạc: Felice de Giardini Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 1 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Come, Thou Almighty King 1. Come, Thou almighty King, Help us Thy Name to sing, help us to praise! Father all glorious, o’er all victorious, Come and reign over us, An ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top