Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2011

Thánh Ca: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường

Tựa đề: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường Nguyên tác: Guidance Tựa đề: Giê-hô-va, Xin Dẫn Tôi Trọn Đường Lời Wales: Williams Williams, 1745 Nhạc: R. Kelso Carter, 1891 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 51 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Guidance Peter Williams, 1771 1 Guide me, O my great Redeemer, pilgrim through this barren land; I am weak, ...

Read more

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2008)

Sơ Lược Hoạt Động của Good Samaritan Medical Dental Ministry tại Việt Nam - Năm 2008. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2007)

Sơ Lược Hoạt Động của Good Samaritan Medical Dental Ministry tại Việt Nam - Năm 2007. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Phóng sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2005)

Sơ Lược Hoạt Động của Good Samaritan Medical Dental Ministry tại Việt Nam - Năm 2005. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Nguyền Đưa Tôi Đi

Tựa đề: Nguyền Đưa Tôi Đi Nguyên tác: Lead Us, Heavenly Father Tựa đề: Nguyền Đưa Tôi Di, Hỡi Đức Chúa Cha Lời: James Edmeston (1791-1867), 1821 Nhạc: Johann M. Haydn, 1737-1806 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 50 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Lead Us, Heavenly Father 1. Lead us, heavenly Father, lead us o'er the world's tempestuous sea; g ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Tựa đề: Chúa Sẽ Lo Toan Nguyên tác: God Will Take Care of You Lời: Civilla D. Martin Nhạc: Walter S. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 49 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] God Will Take Care of You 1. Be not dismayed whate’er betide, God will take care of you; Beneath His wings of love abide, God will take care of you. Refrain: God will take care ...

Read more

Thánh Ca: Nương Mình Trong Cánh Chúa

Tựa đề: Nương Mình Trong Cánh Chúa Nguyên tác: Under His Wings Tựa đề: Nương Cánh Chúa Lời: William Orcutt Cushing, 1823-1902 Nhạc: Ira David Sankey, 1840-1908 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 48 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Under His Wings 1. Under His wings I am safely abiding, Though the night deepens and tempests are wild, Still I can ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Giấu Tôi

Tựa đề: Chúa Giấu Tôi Nguyên tác: He Will Hide Me Tựa đề: Chúa Che Giấu Tôi Lời: Mary Elizabeth Servoss, S. 1849 Nhạc: James McGranahan, 1840-1907 Tài Liệu: Evening Light Songs, 1987 (Timeless Truths) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 47 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] He Will Hide Me 1 When the storms of life are raging, Tempests wild on sea and land, ...

Read more

Thánh Ca: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Tựa đề: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Tựa đề: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Lời: Will­iam Will­iams, 1745 Nhạc: Walter Shirley (1725-1786) Tài Liệu: Hal­le­lu­iah (Bris­tol, Eng­land: 1745) Hymns on Var­i­ous Sub­jects (Car­mar­then, Wales: 1771) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 46 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Guide M ...

Read more

Thánh Ca: Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Tựa đề: Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm Nguyên tác: Lead, Kindly Light Tựa đề: Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm Lời: H. H. Newman, 1833 Nhạc: John B. Dykes, 1867 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 45 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Lead, Kindly Light 1. Lead, kindly Light, amid th’encircling gloom, lead Thou me on! The night is dark, and I am ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top