Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:1-5

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 7:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn biết gì về tình dục? Đức Chúa Trời đã ban khả năng tình dục luyến ái cho những người trưởng thành với mục đích gì? Tại sao ngày nay có nhiều vấn đề rắc rối liên quan đến tình dục?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong chương trước, Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng thân thể của mỗi người là đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi mà Đức Thánh Linh đang ngự (6:19-20). Một số tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã nhấn mạnh đến quan điểm này và chủ trương rằng người nam và người nữ không nên gần gũi nhau trong vấn đề luyến ái tình dục (7:1), Sứ đồ Phao-lô đã giải thích ý kiến của ông như thế nào về quan điểm này (7:2)? 
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau như thế nào trong vấn đề tình dục (7:3), và trên thân thể của nhau (7:4)? Khi nào hai vợ chồng nên tạm ngưng việc gần gũi với nhau trong thể xác (7:5a)?  Điều này có nên kéo dài hay không (7:5b)?  Tại sao?  
  3. Lý do nào khiến Phao-lô khuyên người nam và người nữ trưởng thành nên lập gia đình (7:2a)? Sứ đồ Phao-lô đã dựa vào lời dạy nào của Chúa để đưa ra lời khuyên này (Ma-thi-ơ 19:4-6)? Sứ đồ Phao-lô cho biết lứa tuổi nào mà con người vẫn còn có khả năng tình dục sung mãn và nên lập gia đình (I Ti-mô-thê 5:9-15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tình dục là một món quà và phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người (Ma-thi-ơ 19:4-6) để sử dụng trong hôn nhân (Sáng Thế Ký 2:24-25) với trách nhiệm lưu truyền dòng dõi loài người (Sáng Thế Ký 1:28).  Theo bạn, tại sao ngày nay có nhiều vấn đề rắc rối liên quan đến tình dục như ngoại tình, phá thai, đồng tính, …?  Bạn có vấp phải một trong những điều này hay không? Làm thế nào để bạn có sống theo lời dạy của Chúa trong lĩnh vực này để làm nhân chứng cho Chúa giữa xã hội hiện nay?   

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top