Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:10-17

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:10-17

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 3:10-17

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích công trình kiến trúc nào nhất?  Điều gì khiến bạn thích công trình này? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong các câu Kinh Thánh (3:10-17), Phao-lô đã dùng hình ảnh nào để mô tả Hội Thánh của Chúa? Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện công tác đặt nền như thế nào (3:10b)? Nhờ đâu, ông có thể làm điều này (3:10a)? Ai sẽ lo công tác xây dựng phần bên trên (3:10c)?  Sứ đồ Phao-lô khẳng định Nền Tảng của Hội Thánh là ai (3:11)? Lời khuyến cáo cho những người làm công tác xây dựng trên nền của Chúa là gì (3:10d)? 
  2. Những loại vật liệu nào đã được dùng để xây dựng Đền Thờ của Chúa (3:12)?  Xin phân tích sự khác biệt giữa hai nhóm vật liệu về phương diện: giá trị, kích thước, và sự tồn tại theo thời gian. Sứ đồ Phao-lô muốn người đọc bức thư của ông hiểu điều gì khi nhận biết những khác biệt đó?
  3. Công trình của mỗi người xây trên nền của Chúa sẽ được thẩm định khi nào (3:13a)? Được thử nghiệm và thẩm định bởi điều gì (3:13b)? Nếu công trình tồn tại thì người góp công xây dựng sẽ nhận được điều gì (3:14)?  Công trình nào bị thiêu hủy thì người góp công xây dựng sẽ nhận được điều gì (3:15)?    
  4. Về một phương diện, Đền Thờ của Chúa là gì (3:16a)?  Tại sao đó là nơi thánh (3:16b, 3:17b)?  Bạn có trách nhiệm gì với Đền Thờ của Chúa? Bạn cần làm gì để Đền Thờ của Chúa được thánh khiết?  Lời cảnh cáo nào cho những người phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời (3:17a)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đang xây dựng Đền Thờ của Chúa với điều gì?  Bằng những chất liệu quý giá (vàng, bạc, bửu thạch), hay những vật tầm thường (gỗ) hoặc phế thải (cỏ khô, rơm rạ)?  Điều quý giá nhất mà bạn có thể góp phần xây Đền Thờ của Chúa là gì?
  2. Bạn đang xây dựng Đền Thờ của Chúa với động lực nào?  Bạn thích làm những việc to lớn nhưng tầm thường (đống gỗ, đống cỏ, đống rơm) để mọi người nhìn thấy, hay làm những việc nhỏ, kín giấu, nhưng quý giá cần phải đến gần xem xét cẩn thận mới hiểu được giá trị và vẻ đẹp của nó?
  3. Bạn đang xây dựng Đền Thờ của Chúa với dự tính và mơ ước nào?  Những điều bạn xây dựng sẽ tồn tại với thử thách và thời gian, hay bị cháy rụi bởi lửa hoặc mục nát theo năm tháng?
  4. Bạn đang xây dựng cuộc đời mình với điều gì, với động lực nào, với dự tính và mơ ước nào?  Bạn đang xây dựng theo ý của mình hay theo ý của Chúa?  Theo bạn, đến ngày Chúa thẩm định, bạn sẽ vui mừng vì được nhận phần thưởng, hay phải đau buồn và hối tiếc vì những mất mát mà mình đã bỏ công xây dựng? 
  5. Nếu Chúa ban cho bạn cơ hội làm lại ngay bây giờ, bạn sẽ làm gì trên cuộc đời của mình?  Có quá chậm để thực hiện điều đó hay không?  Nếu Chúa cho bạn cơ hội tham dự xây dựng một công trình nguy nga, tráng lệ, quý giá, và tồn tại vĩnh cửu, bạn có sẵn lòng tham dự với nhiều người khác để xây dựng vương quốc của Ngài hay không?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top