Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:5-9

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:5-9

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 3:5-9

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn làm vườn hay không? Bạn thích trồng gì? Tại sao? Bạn mong thu hoạch gì từ những thứ mà mình đã trồng?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Phao-lô đã đặt hai câu hỏi nào (3:5a)? Câu trả lời cho những câu hỏi đó là gì (3:5b)?  Phao-lô đã làm gì tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (3:6a)? Còn A-pô-lô đã làm gì (3:6b)? Ai đã trao cho họ những trách nhiệm đó (3:5c)?  Sứ đồ Phao-lô nói rõ vai trò của người trồng và người tưới như thế nào (3:7a; 3:8a)? Họ sẽ nhận được gì (3:8b)? Ai mới là Đấng giữ vai trò quan trọng trong Hội Thánh (3:7b)?  Ngài đã làm gì cho Hội Thánh (3:6c)?  Tại sao yếu tố này là quan trọng?
 2. Nếu Sứ đồ Phao-lô gieo giống (3:6a), những tín hữu ủng hộ Sứ đồ Phao-lô thuộc thế hệ nào trong Hội Thánh? Nếu A-pô-lô làm công việc tưới nước, những tín hữu theo A-pô-lô thuộc nhóm người nào (3:6b)? Theo bạn, tại sao hai nhóm người này chia rẻ nhau?  Trong công tác xây dựng Hội Thánh, Phao-lô cho biết ông với A-pô-lô là ai (3:9a)?  Còn các tín hữu trong Hội Thánh thật ra là gì của Chúa (3:9b)? 
 3. Trong các câu Kinh Thánh (3:5-9a), Phao-lô so sánh Hội Thánh với hình ảnh nào? Đức Chúa Jesus mô tả tấm lòng loài người là gì (Ma-thi-ơ 13:1-9,18-23).)? Chúa muốn gì từ những miếng đất trong thửa ruộng của Ngài (Ma-thi-ơ 13:23; Ê-sai 5:2b)?  Để đạt được kết quả, mảnh đất hoặc thửa ruộng cần phải trải qua những giai đoạn nào?
  a. Ê-sai 5:2a
  b. I Cô-rinh-tô 3:6a
  c. I Cô-rinh-tô 3:6b
  d. Giăng 4:35-38   
 4. Một trong những điều mà Sứ đồ Phao-lô nhận thấy tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đó là gì (3:3)?  Theo bạn đây có phải là phẩm chất từ hạt giống mà Sứ đồ Phao-lô đã gieo hay không?  Đức Chúa Trời đã có kinh nghiệm tương tự như thế nào với người Do Thái (Ê-sai 5:4b, 5:7)?  Tín hữu xác thịt có những đặc điểm gì (3:1-4; Hê-bơ-rơ 5:11-13)? Tín hữu thuộc linh phải là người có những phẩm chất nào (3:1-4; Hê-bơ-rơ 5:12, 5:14)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Nếu cuộc đời của bạn là một mảnh đất và bạn muốn kết quả cho Chúa, bạn có chấp nhận để Chúa cày xới tấm lòng của mình hay không (I Cô-rinh-tô 3:9b)?  Những cứng cõi nào trong tấm lòng của bạn cần phải được làm cho tan vỡ? Những gai gốc nào cần phải dứt bỏ? Những cội rễ xấu xa nào cần được lật gốc phơi ra dưới ánh mặt trời?
 2. Nếu Hội Thánh của bạn được so sánh với một thửa ruộng, tình trạng của thửa ruộng đó hiện nay như thế nào?
  a. Một cánh đồng hoang.
  b. Mới được cày xới.
  c. Vừa được gieo hạt.
  d. Vừa mới nẩy mầm.
  e. Đang được chăm sóc
  f. Lúa đã mọc xanh.
  g. Đang bị sâu rầy cắn phá
  h. Lúa trổ đòng đòng.
  i. Lúa đã chín vàng nhưng không ai gặt
  k. Đang được gặt hái.
 3. Giống như Phao-lô và A-pô-lô, nếu Chúa gởi bạn đến làm việc trong cánh đồng đó vào lúc này, bạn sẽ làm gì để mang lại hiệu quả cao nhất cho thửa ruộng của Chúa?
 4. Nếu thửa ruộng trong câu hỏi số 2 là tấm lòng của bạn, bạn cần Chúa làm gì cho bạn trong giai đoạn này?      

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top