Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 16:10-24

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 16:10-24

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 16:10-24

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn có bao giờ viết thư hay không? Cho ai? Với mục đích gì? Trong phần cuối của bức thư bạn muốn người đọc nhớ điều gì? Bạn đã viết điều gì? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Ti-mô-thê là ai (Công Vụ 16:1-5, 19:22; I Cô-rinh-tô 4:17; Phi-líp 2:22)? Sứ đồ Phao-lô dặn Hội Thánh Cô-rinh-tô cần làm gì với vị mục sư trẻ tuổi này (16:10a)?  Tại sao Hội Thánh cần làm như vậy (16:10b)?  Sứ đồ Phao-lô mong chờ điều gì (16:11)?
 2. A-bô-lô là ai (Công Vụ 18:24-28)?  Ảnh hưởng của A-bô-lô tại Hội Thánh Cô-rinh-tô như thế nào (I Cô-rinh-tô 1:12; 3:3-8)?  Theo bạn tại sao A-bô-lô chưa muốn đến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô vào lúc này (16:12)? 
 3. Những điều Sứ đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh Cô-rinh-tô nên làm được ghi lại trong phần tóm tắt của bức thư là gì (16:13-14)?  Người tin Chúa làm mọi việc với động lực nào (16:14)?  Tại sao? Bạn áp dụng những lời khuyên trong hai câu Kinh Thánh này như thế nào trong bối cảnh hiện tại?
 4. Nhân vật kế tiếp Sứ đồ Phao-lô nhắc đến là ai (16:15a)?  Đặc điểm của người này và gia đình của ông như thế nào (16:15b)? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (16:16)? Cảm xúc của Sứ đồ Phao-lô như thế nào khi ông tiếp xúc với những người này (16:17a)?  Sứ đồ Phao-lô muốn lưu ý điều gì khi ông nói rằng những tín hữu kỳ cựu này có những người điều mà thế hệ tín hữu hiện tại tại Hội Thánh Cô-rinh-tô không có (16:17b)? Họ đã đem đến cho Sứ đồ Phao-lô điều gì (16:18a)? Một lần nữa Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô cần có thái độ nào với những người này (16:18b)?
 5. A-qui-la và Bê-rít-sin là ai, và họ liên hệ như thế nào với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô (Công Vụ 18:1-3, 18:18-19, 18:24-26; Rô-ma 6:3; II Ti-mô-thê 4:19)?  Họ đã làm gì (16:19)?  Những người đang làm việc với Sứ đồ Phao-lô bày tỏ tình cảm của họ như thế nào với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô (16:20)?  
 6. Sứ đồ Phao-lô muốn nói điều gì khi ông cho biết chính tay ông viết những lời chào thăm cuối thư (16:21)?  Tại sao ông đưa ra lời cảnh cáo ngay sau đó (16:22)?  A-na-them nghĩa là gì?  Ma-ra-na-tha nghĩa là gì? So sánh tình cảm trong lời kết của bức thư (16:23-24) với phần mở đầu (1:1-9)? Lời lẽ trong hai phần này tương phản với phần nội dung trong (1:10-15:58). Tại sao Sứ đồ Phao-lô viết như vậy?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn và Hội Thánh của bạn có thái độ như thế nào với các mục sư trẻ tuổi?  Tại sao? Bạn và Hội Thánh mong chờ điều gì từ các mục sư trẻ và mong ước họ có những phẩm chất nào?
 2. Bạn có quý mến những vị mục sư đã từng hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn hay không?  Có bao giờ bạn nghĩ rằng lòng quý mến quá nhiều của mình với một mục sư nào đó đã vô tình gây chia rẻ trong Hội Thánh hay không?  Có bao giờ những vị mục sư tiền nhiệm không muốn, hoặc không dám, trở lại thăm Hội Thánh của bạn hay không?
 3. Hội Thánh của bạn có thái độ như thế nào đối với những người đã có công xây dựng Hội Thánh từ ban đầu? Các tín hữu trong Hội Thánh có biết về lịch sử Hội Thánh và những đóng góp của thế hệ ban đầu hay không? Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô cho thế hệ lãnh đạo mới tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nhắc nhở gì cho các Hội Thánh ngày nay (16:16-18)?
 4. Các tín hữu kỳ cựu và trưởng thành tại Hội Thánh của bạn làm gì?  Họ đã tạo ấn tượng nào trên thế hệ mới trong Hội Thánh? Ấn tượng tốt hay xấu? Có ai bắt chước A-qui-la và Bê-rít-sin dùng nghề nghiệp của mình đi đến nhiều nơi để mở mang công việc Chúa hay không?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top