Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:50-58

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:50-58

 

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 15:50-58

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích sâu hay không? Tại sao? Bạn thích bướm hay không? Vì sao? Xin nêu vài khác biệt căn bản giữa sâu và bướm. Theo bạn, sự sống của loài bướm đã bắt đầu từ khi còn là con sâu, hay chỉ bắt đầu sau khi trở thành bướm?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô chắc chắn điều gì về bản chất xác thịt của con người (15:50)?  Hai điều ông biết chắc sẽ xảy ra đó là gì (15:51)?  Sự biến hóa thân thể sẽ xảy ra khi nào (15:52b)? Trong bao lâu (15:52a)? Xảy ra cho ai (15:52c)? Thân thể mới sẽ như thế nào (15:52d)?
  2. Nếp sống mới của người tin Chúa đã có từ khi nào (Giăng 3:3, 3:5-6; Ê-phê-sô 1:13-14)? Hiện nay người có nếp sống mới đó đang sống như thế nào (Rô-ma 8:23)? Khi nào thì người tin Chúa sẽ nhận được thân thể mới (15:22-23)?  Điều đó sẽ được thực hiện như thế nào (15:53-54)?
  3. Lúc thân thể được biến hóa thì điều gì xảy ra với sự chết (15:53-54)? Kinh Thánh nói gì về điều này (15:54b; Ê-sai 25:8) và (15:55; Ô-sê 13:14)?  Nọc độc, hay nguyên nhân, đem đến sự chết là gì (15:56a; Rô-ma 5:12, 6:23)? Sức mạnh, hay thẩm quyền tạo nên sức mạnh đó, đến từ đâu (15:56b; Rô-ma 7:10-11)? Trước kia, tội lỗi đã làm gì (Rô-ma 7:9-11)? Tại sao bây giờ sự chết không còn tác dụng nữa (16:57)?  Ai là Đấng đã lấy đi nọc độc của tội lỗi (Mác 10:45; Giăng 1:29; Rô-ma 7:24-25, 8:1-2, 8:10-11; Cô-lô-se 1:14; I Giăng 1:7, 2:2, 3:5)?
  4. Người tin Chúa được cứu nhờ vào điều gì (Ê-phê-sô 2:8-9)?  Tại sao Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa vẫn hết lòng làm công việc của Chúa (15:58)?      

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn hối tiếc hay thất vọng với nếp sống của mình hay không? Nếu có, điều gì khiến bạn hối tiếc hay thất vọng? Nếu không, bí quyết nào giúp bạn sống đẹp lòng Chúa?
  2. Rắn nguy hiểm vì nọc độc của nó. Trên thực tế, làm thế nào một người có thể tránh bị rắn cắn? Trong cuộc sống tâm linh, làm thế nào để người tin Chúa ít bị nguy hại bởi tội lỗi? Trong trường hợp phải đối diện với tội lỗi, Chúa hứa với bạn điều gì (15:56-57)?
  3. Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh đã ngự vào lòng những người tin Chúa (Giăng 3:3, 3:5-6; Ê-phê-sô 1:13-14) và Ngài đang biến đổi mỗi người chúng ta trở nên toàn vẹn theo ý định của Ngài. Khi nhìn vào sự khác biệt giữa sâu và bướm, Lời Chúa trong khúc Kinh Thánh khích lệ bạn như thế nào?
  4. Trong bối cảnh xáo trộn và bất an của hiện tại, Lời Chúa khuyên bạn điều gì (15:58a)? Bạn nên làm gì trong hoàn cảnh này (15:58b)?        

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top