Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:3549

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:3549

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 15:35-49

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn xem phim và thấy một phi hành gia làm việc ngoài không gian hay không?  Trang phục của họ như thế nào? Nếu họ chỉ mặc những trang phục bình thường như ở dưới đất thì điều gì sẽ xảy ra cho họ? Môi trường trên không gian khác môi trường dưới đất như thế nào? Những lý do nào khiến họ phải mặc những trang phục như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những người chống niềm tin về sự sống lại đã chất vấn điều gì (15:35)?  Sứ đồ Phao-lô gọi họ là những người như thế nào (15:36a)?  Ông nhắc họ một điều căn bản cần phải có để sự sống lại có thể xảy ra là gì (15:36b)? Sứ đồ Phao-lô đã dùng minh họa nào để giải thích cho câu hỏi của những người chống đối (15:37)? 
  2. Hình dạng của một hạt giống trước khi gieo như thế nào (15:37c)?  Hình dạng của cây mọc lên từ hột giống sẽ như thế nào (15:37b)?  Theo bạn, thân thể của người sống lại sẽ khác như thế nào so với thân thể đã bị chết?  Ai sẽ ban những điều kỳ diệu cho thân thể sống lại (15:38)? 
  3. Chim sống ở đâu?  Cá sống ở đâu?  Loài người và súc vật sống ở đâu? Tại sao Chúa ban cho mỗi loài trên trái đất này có những thân thể khác nhau (15:39)?  Tương tự, tại sao thân thể của con người sống dưới đất sẽ không phù hợp với môi trường sống mới ở trên trời (15:40a)? Đặc điểm của thân thể của một người sẽ sống trên trời khác hơn thế nào so với thân thể của một người hiện đang sống dưới đất (15:40b)? Cũng vậy, tại sao mặt trời, mặt trăng, và các thiên thể có những đặc điểm khác nhau (15:41)?
  4. Sau khi đã giải thích nguyên nhân cần phải có sự khác biệt giữa thân thể ở dưới đất và thân thể ở trên trời, Sứ đồ Phao-lô phân tích vài khác biệt giữa hai thân thể này.  Xin liệt kê vài khác biệt căn bản được ghi lại trong các câu 15:42-44? Giữa hai thân thể đó, thân thể nào tốt hơn?
  5. Tại sao bản chất thiêng liêng của thân thể mới, là điều chắc chắn có thực (15:44b)?  Để giải thích khái niệm này, Sứ đồ Phao-lô so sánh hai nhân vật “A-đam thứ nhất” và “A-đam sau cùng”. “A-đam thứ nhất” từ đâu mà ra (15:47a), sẽ như thế nào (15:48a), phận sự của ông là gì (15:45a)? “A-đam sau cùng” từ đâu đến (15:47b), bản chất của Ngài như thế nào (15:48b), Ngài có quyền năng gì (15:45b)?  Theo thứ tự thời gian, con người thiêng liêng hay con người huyết nhục đến trước (15:46)? Vì vậy, thực tại của con người huyết nhục – đang mang những bản chất thuộc về đất – giúp chúng ta hiểu như thế nào về con người thiêng liêng của tương lai (15:49)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khúc Kinh Thánh này giúp bạn hiểu gì về cuộc đời mới trong tương lai?  Sự hiểu biết đó giúp cho bạn như thế nào khi phải đối diện với bệnh tật hay sự chết, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng vì dịch bệnh hiện nay?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top