Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:29-34

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:29-34

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 15:29-34

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị ai đó rủ bạn làm một việc sai lầm hay không?  Phẩm chất trong cuộc đời của người đó như thế nào?  Vì sao bạn nghe theo người đó? Sau đó, điều gì giúp bạn nhận ra sai lầm của mình? Bạn đã làm gì sau sự hiểu biết đó?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Theo bạn Sứ đồ Phao-lô muốn nói điều gì khi ông nhắc đến việc nhận báp-tem vì người chết (15:29a): a. Làm báp-tem cho một người mới tin Chúa để thay vào chỗ trống mà người chết đã để lại trong Hội Thánh. b. Một người tin Chúa nhận báp-tem thay cho một người đã chết nhưng chưa có cơ hội biết Chúa và tin Chúa. c. Một người tin Chúa nhận báp-tem thay cho một người thân trong gia đình đã tin Chúa và bây giờ đã chết nhưng người đó chưa kịp làm báp-tem bởi vì người đó chưa hoàn tất đầy đủ những yêu cầu theo quy định để được làm báp-tem trong Hội Thánh?  Điểm chính yếu mà Sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều này là gì (15:29b)?
  2. Việc Sứ đồ Phao-lô phải đối diện với nguy hiểm từng giờ diễn tả điều gì trong trách nhiệm của người hầu việc Chúa (15:30)?  Tại sao Sứ đồ Phao-lô chết mỗi ngày (15:31)?  Chết điều gì? Lý do khiến Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng đối diện với những nguy hiểm đến tánh mạng (15:32a; II Cô-rinh-tô 12:26-27) là gì (15:32b)? Nếu không có hy vọng về sự sống lại trong cõi đời đời, người ta sẽ có thái độ sống như thế nào (15:33c; Ê-sai 22:33)?  Theo bạn, ký thuật trong 15:32a mô tả Sứ đồ Phao-lô phải vào đấu trường tại Ê-phê-sô để chiến đấu với thú dữ, hay đây chỉ là ngôn ngữ biểu tượng mô tả ông phải chống trả với những người hung dữ như loài thú muốn giết ông tại Ê-phê-sô?   
  3. Sau những lời giải thích về sự thật của sự sống lại, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (15:33)? Theo bạn những “bạn bè xấu” được nhắc trong câu Kinh Thánh này là ai  (15:33a)? “Tính nết tốt” (15:33b) mà các tín hữu đã có là gì (15:34a)?  Việc hiểu sai về sự sống lại đã khiến một số tín hữu tại Cô-rinh-tô có thái độ sống như thế nào (15:34a)?   Lý do nào đã đưa họ vào tình trạng đó (15:34a)?   Khi nghe những lời phân tích này, họ sẽ có thái độ nào (15:34c)?
  4. Có bao nhiêu chữ “nếu” được nhắc đến trong các câu Kinh Thánh này (15:29-34)?  Nếu tính luôn những chữ “nếu” trong các câu 15:12-19 thì có bao nhiêu chữ “nếu” trong phân đoạn này? Chủ đề chính sau những chữ “nếu” đó là gì? Bằng cách lập lại rất nhiều lần chữ “nếu” như vậy, Sứ đồ Phao-lô muốn người tin Chúa hiểu biết và ghi nhớ một sự thật quan trọng nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có ai trong Hội Thánh của bạn đang sống trong lầm lạc hay không? Nguyên nhân nào đã đưa dẫn họ đến hoàn cảnh đó?  Noi gương Sứ đồ Phao-lô, bạn và Hội Thánh có thể làm gì cho người đó.  Bạn và Hội Thánh của bạn có thể làm gì để ngăn ngừa những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai?
  2. Những tà giáo nào đang tấn công các Hội Thánh ngày nay?  Các tín hữu trong Hội Thánh của bạn có biết những nguy hại từ các tà giáo gây ra hay không? Lý do khiến nhiều người bị các tà giáo dẫn dụ là gì? 
  3. Người hầu việc Chúa phải đối diện với nguy hiểm hằng ngày.  Theo bạn những nguy hiểm đó là gì?  Nguy hiểm hằng ngày là nguy hiểm trong thể chất hay nguy hiểm trong tâm linh? Bằng cách nào bạn và Hội Thánh của bạn có thể hổ trợ những người hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top