Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:20-28

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:20-28

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 15:20-28

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích sâu hay bướm? Có bao giờ bạn thấy con nhộng (sâu bướm) lột xác để trở thành bướm hay không?  Hình dạng của sâu bướm thế nào? Sâu bướm sống ở đâu?  Hình dạng của loài bướm thế nào?  Bướm sống ra sao?   Bạn thích sống cuộc đời như của loài sâu hay sống như loài bướm?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô một sự thật quan trọng nào (15:20a)?  Ông so sánh sự kiện đó với điều gì (15:20b)? Kinh Thánh nói gì về ý nghĩa của việc dâng sản vật đầu mùa (Lê-vi Ký 23:20)? Sứ đồ Phao-lô giải thích thế nào về biểu tượng của trái đầu mùa (15:22b-23)? Ai là người sẽ được sống lại cùng với Chúa (15:18, 15:23)? Trái đầu mùa đến từ Đức Chúa Jesus tương phản như thế nào với những kết quả đến từ A-đam (15:21-22a)?
  2. Sứ đồ Phao-lô giải thích sự sống lại của Đức Chúa Jesus là khởi đầu của một giai đoạn mới (15:20).  Trong phần cuối của giai đoạn này Đức Chúa Jesus làm gì (15:24a)?  Tại sao Đức Chúa Jesus phải tiếp tục chinh phục (15:25)? Những thế lực chống đối mà Chúa cần hủy diệt là ai (15:55-56; Khải Huyền 20:2)? Khi nào thì Ngài hoàn tất việc chinh phục (15:26)?
  3. Sau khi hoàn tất việc chinh phục tất cả những thế lực chống đối, Đức Chúa Jesus làm gì (15:24b)? Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã làm gì với Đức Chúa Jesus (15:27a)? Kinh Thánh nói gì về điều này (Thi Thiên 8:5-8; Thi Thiên 110:1; Hê-bơ-rơ 2:6-9)?  Đức Chúa Jesus đã nêu gương cho chúng ta trong thái độ nào (15:28a)?  Với mục đích gì (15:28b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Qua những năm tháng trong cuộc đời của bạn, có bao giờ bạn nhận biết rằng cuộc sống trên cõi đời này thật mong manh hay không? Nhận thức đó ảnh hưởng như thế nào đến nếp sống của bạn trong hiện tại?
  2. Phân đoạn Kinh Thánh này nhấn mạnh rằng sự sống lại của Đức Chúa Jesus liên hệ trực tiếp đến sự sống lại của người tin Chúa. Bạn học được điều gì về tương lai của chúng ta, về Đức Chúa Jesus, và về cõi đời đời? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến nếp sống hiện tại của bạn?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top