Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:33-40

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:33-40

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 14:33-40

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn tham dự một chương trình mà các tiết mục được trình bày thật lộn xộn hay không?  Nội dung các tiết mục như thế nào?  Có phù hợp với chủ đề của chương trình hay không?  Bạn có muốn trở lại tham dự một chương trình tương tự như vậy hay không?  Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại rằng Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào (14:33)?  Điều này nhắc nhở những người thờ phượng Chúa trong các câu (14:26-32) cũng như trong (14:34-40) điều gì?  
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên phụ nữ nên làm gì trong giờ thờ phượng (14:34a)? Tại sao? Lý do mà Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên này là theo luật lệ hay là theo ý Chúa (14:34b)? Mục đích lời phát biểu của những phụ nữ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô trong giờ thờ phượng là gì (14:35)? Sứ đồ Phao-lô đã hỏi hai câu hỏi nào liên hệ đến việc ông đưa ra lời hướng dẫn này (14:36)?  Nếu một phụ nữ nhận được sự soi dẫn từ Lời Chúa (14:36), dựa vào những hướng dẫn trong các câu (14:26, 14:30-32) phụ nữ đó có được phép phổ biến sứ điệp của Chúa trong giờ thờ phượng hay không?
  3. Những người có ân tứ thuộc linh và các tiên tri có đặc điểm gì chung?  Tại sao những người này sẽ dễ dàng nhận biết những hướng dẫn của Sứ đồ Phao-lô về ân tứ và trật tự trong Hội Thánh là mạng lệnh của Chúa (14:37)?  Sứ đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh Cô-rinh-tô nên làm gì với những người xem thường những điều ông viết (14:38)?
  4. Tóm lại Hội Thánh nên có thái độ nào với ân tứ nói tiên tri và ân tứ nói tiếng lạ (14:39)? Hội Thánh nên thực hiện những điều Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn với mục đích gì (14:40)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Dựa trên hai câu Kinh Thánh (14:34-35), Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là những phụ nữ có chồng nếu có thắc mắc gì thì nên hỏi chồng của mình tại nhà riêng, đừng hỏi trong giờ thờ phượng. Theo Sứ đồ Phao-lô, các nữ tín hữu không được nêu những thắc mắc trong giờ thờ phượng tuy nhiên họ có được phép phát ngôn trong giờ thờ phượng như cầu nguyện, giảng, hát, hướng dẫn thờ phượng, … hay không (11:5)?  Lời khuyên trong các câu (14:34-35) dường như là hướng dẫn dành cho những phụ nữ đã có chồng, như vậy những phụ nữ độc thân được phép hỏi trong giờ thờ phượng hay không?
  2. Theo bạn, lời khuyên phụ nữ không nên phát biểu trong giờ thờ phượng (14:34) là lời khuyên mang tính cách địa phương hay là lời khuyên phổ quát được áp dụng cho tất cả các Hội Thánh của Chúa (14:33b; I Ti-mô-thê 2:11-12)?  Trước đó cũng tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng phụ nữ có thể “cầu nguyện và giảng đạo” trong giờ thờ phượng nhưng ông khuyên họ nên trùm đầu (11:5), và trong đoạn 14 Sứ đồ Phao-lô nói rằng bất kỳ ai có bài ca, bài giảng, sự mặc khải, hoặc tiếng lạ (14:26) đều có thể được dùng trong buổi thờ phượng để đem lại sự xây dựng.  Sứ đồ Phao-lô có tự mâu thuẩn với chính mình trong các lời hướng dẫn trong các câu (11:5; 14:26) và (14:34) hay không? Tại sao? Những lời khuyên này được đưa ra dựa trên trên những yếu tố nào? Hội Thánh ngày nay nên áp dụng những lời hướng dẫn này như thế nào?
  3. Trật tự và nội dung thích hợp trong giờ thờ phượng Chúa là hai điều mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này (14:40). Để đạt được trật tự trong giờ thờ phượng Chúa, Hội Thánh cần chuẩn bị những điều gì? Làm sao để nội dung của chương trình thờ phượng phù hợp với mục đích của sự thờ phượng Chúa? Thời gian cho mỗi tiết mục cần được phân bố như thế nào (14:26-33)? Theo bạn, những điều nào không thích hợp trong giờ thờ phượng Chúa tại Hội Thánh của bạn nên được tiết giảm hoặc cắt bỏ?    

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top