Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:6-19

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:6-19

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 14:6-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn hát hoặc đàn cho vài người nghe hay không?  Người nghe cảm nhận được điều gì sau khi nghe bạn đàn hoặc hát? Họ có góp ý gì sau khi nghe hay không?  Nếu có, lời góp ý là lời khen, khích lệ, phê bình, hay là góp ý xây dựng? Bạn phản ứng như thế nào với lời góp ý đó?  Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô liệt kê vài điều có thể đem lại ích lợi cho Hội Thánh. Đó là những điều gì (14:6b)?  Ơn nói tiếng lạ có nằm trong những điều này hay không (14:6a)? 
  2. Công dụng của âm thanh là gì? Nhạc cụ là vật như thế nào (14:7a)? Đặc điểm của mỗi nhạc cụ là gì (14:7b)? Mỗi nhạc cụ đều có một âm sắc riêng và được trình tấu với mục đích gì (14:7c-8)? Ngôn ngữ được hình thành với mục đích gì (14:10)? Mục đích của lời nói là gì (14:9)?  Nếu lời nói không truyền đạt được sứ điệp sẽ gây nên những ngộ nhận nào (14:11)?
  3. Xin cho biết nguyên tắc quan trọng cần được áp dụng khi tìm kiếm hoặc sử dụng những ân tứ trong Hội Thánh (14:12)?
  4. Từ những điều đã được phân tích trong các câu (14:6-12), Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì (14:13)?  Thực trạng của việc cầu nguyện bằng tiếng lạ là gì (14:14)? Nếu một người hát hoặc cầu nguyện cảm tạ ở giữa Hội Thánh mà người tham dự không hiểu thì có trở ngại gì (14:16-17)? Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên cầu nguyện và hát với thái độ nào (14:15)?
  5. Sứ đồ Phao-lô nói gì về kinh nghiệm nói tiếng lạ của chính ông (14:18)?  Tuy nhiên Sứ đồ Phao-lô cho biết sự chọn lựa của ông là gì (14:19)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong câu 14:15 Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên cầu nguyện và hát bằng cả tấm lòng và tâm trí.  Khi bạn hát tôn vinh Chúa, bạn có hát với tấm lòng và hiểu rõ điều bạn hát hay không?  Khi cầu nguyện, bạn cầu nguyện với Chúa với tấm lòng như thế nào?  Bạn có hiểu điều bạn đang trình dâng lên Chúa hay không?  Lời hát hay lời cầu nguyện của bạn có đem lại sự xây dựng cho Hội Thánh hay không (14:12; Cô-lô-se 3:16)?
  2. Trong câu 14:19 Sứ đồ Phao-lô cho biết năm lời nói đem lại sự hiểu biết và gây dựng cho Hội Thánh thì tốt hơn mười ngàn lời tiếng lạ.  Nếu bạn có dịp phát biểu trước Hội Thánh hay cho một nhóm nhỏ, bạn sẽ nói những gì?  Bạn cần làm gì để có những lời nói của bạn đem lại sự hiểu biểu (14:19) và xây dựng (14:12) cho những người nghe bạn nói?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top