Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:8-13

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:8-13

 

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 13:8-13
 

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thường chải đầu trước gương hay không?  Khi bạn chải đầu bằng tay phải, bạn thấy người trong gương chải đầu bằng tay nào?  Khi bạn đeo kiếng mát, bạn thấy quang cảnh được nhìn qua kiếng như thế nào?  Các loại gương giúp ích rất nhiều cho nhãn quan của con người, tuy nhiên chúng cũng có thể đưa đến những điều gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Một trong những đặc điểm của tình yêu thương là gì (13:8a)? Ngược lại, điều gì sẽ xảy đến cho các ân tứ nói tiếng lạ, tiên tri, và tri thức (13:8b)? Nhược điểm của ơn nói tiên tri và tri thức là gì (13:9)?  Tại sao (13:10)?
  2. Trong câu (13:11), để giải thích tại sao các ân tứ nói tiếng lạ, tiên tri, và tri thức  chỉ có giá trị tạm thời, Sứ đồ Phao-lô đã minh họa bằng sự so sánh giữa đặc tính của một đứa trẻ và của một người thành nhân. Ơn nói tiếng lạ và nói tiên tri được so sánh với điều gì (13:11a)?  Tri thức trong đời này được so sánh với điều gì (13:11b)?  Khi nào thì tất cả những điều thuộc về trẻ con sẽ bị đào thải (13:11c; 13:10)?  Một người sẽ trở nên trưởng thành vào lúc nào (13:12b)?  Khi đó, nhận thức của người này về chính mình sẽ như thế nào (13:12d)?  
  3. Vào thời Sứ đồ Phao-lô, người ta dùng một mảnh kim loại bằng đồng để làm gương soi. Tại sao người ta chỉ có thể thấy một hình ảnh mập mờ qua một tấm gương như vậy (13:12a)?  Điều gì khiến cho hình ảnh được phản chiếu qua gương đó không được rõ ràng? Một trong những thái độ nên có với những điều chưa rõ ràng trong cuộc sống là gì (13:13)? Người ta soi gương để làm gì (Gia-cơ 1:22-23)? Sứ đồ Phao-lô muốn nói với người đọc điều gì khi ông lưu ý họ rằng họ chỉ có thể trở thành người trưởng thành khi họ nhận biết chính họ là ai trong cách nhìn của Chúa khi họ đối diện với chính Chúa (13:12)? Tại sao việc biết Chúa biết mình là ai là điều quan trọng hơn những điều khác?           
  4. Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô coi trọng những ân tứ nào (13:8)?  Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô khuyên họ nên chú trọng đến những điều gì (13:13a)? Tại sao ba điều này là quan trọng? Vì sao tình yêu thương quan trọng hơn đức tin và hy vọng (13:13b; 13:7b&c)? Một trong những lý do khiến tình yêu thương là quan trọng hơn hết, đó là gì (13:13b; 13:8)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đang nhìn những điều đang xảy ra trong gia đình, trong hội thánh, trong cuộc sống với loại lăng kính nào?  Những lăng kính đó có làm cho điều đang xảy ra lớn hơn, nhỏ hơn, đen tối hơn, hay méo mó so với hình ảnh thật của nó hay không?  Bạn đã có những quyết định nào dựa trên những chi tiết thiếu trung thực đó?  Có bao giờ bạn có hối tiếc về quyết định của bạn hay không?  Trong bối cảnh bạn phải phân vân về những điều chưa rõ ràng, Kinh Thánh khuyên bạn nên làm gì (13:13)?
  2. Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết một người đạt đến trình độ trưởng thành khi người đó đối diện với Chúa mặt đối mặt và sẽ hiểu biết về chính mình theo như những gì Chúa biết về mình (13:11-12).  Để có thể tăng trưởng trong đời sống theo Chúa, bạn đang làm gì để có thể gặp mặt Chúa mỗi ngày?  Chúa đã cho bạn biết về bản thân bạn như thế nào trong những lần bạn gặp mặt Ngài?  Bạn vẫn còn thường xuyên gặp mặt Chúa sau những lần đầu đối diện với Chúa hay không?
  3. Tình yêu thương giá trị vì nó tồn tại vĩnh cữu theo thời gian (13:8)?  Bạn đã dành bao nhiêu thời giờ và năng lực của bạn để đầu tư vào đó?  Kết quả thế nào?         

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top